Lars Johan Hierta och hans tid – då demokratins dörrar öppnades, 21 april kl 18.00–19.00 (ca)

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Lars Johan Hierta var en ovanligt verksam person under ett halvt sekel av 1800-talet. De flesta känner honom som orädd publicist och ägare av Aftonbladet. Tidningen utmanade regelbundet den offentliga makten, men utkom ständigt under delvis nytt namn. Ändå tillhörde Hierta själv i högsta grad maktsfären: han satt i mer än fyrtio år i riksdagen; han startade en rad företag inom olika branscher; han blev bokförläggare och stred för såväl kvinnors som barnens rättigheter som för frihandel och humanare fångvård.
Föreläsare är Gösta Arvidsson, författare och kulturhistoriker.

När: Ons 21 april kl 18.00-19.30 (ca)
Var: Via Zoom. Länk skickas mot anmälan
Kostnad: Gratis
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se från ons 7 april kl 10.00