Från forntid till it – cykelvandring, 5 maj 2019 kl 11-15. OBS! Inställt

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

OBS! Programmet är inställt. Vi hänvisar till Stadsmuseets cykelvandring den 12 maj 2019. https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2019/05/12/fran-forntid-till-it-pa-cykel/

Med Klas Lundkvist i täten, arkitekt och fd antikvarie vid Stadsmuseet, och med ett fast grepp om cykelstyret rör vi oss från fornlämningar, genom förortsbebyggelse och vidare till IT-samhällets modernare stadsdelar som ständigt är under utveckling. Bland annat passerar vi Stockholms stads enda kvarvarande och levande jordbruk. Cykelturen går över norra och södra Järvafältet och stadsdelarna Tensta, Akalla, Husby och Kista. Vi gör stopp för picknick vid Akalla by, så tag med matsäck!

När: Söndag 5 maj kl 11.00-15.00
Var: Samling Spånga pendeltågstation utanför spärrarna. Avslutning: Helenelunds pendeltågsstation. Obs! Det går bra att ta med cykeln på pendeltåget.
Kostnad: 120 kr
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast ti 23/4 kl 10.00