FULLTECKNAD Från Eldkvarn till Kungsholmens tullhus (vandring), tor 24 mars kl 13.00–14.30 (ca)

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

FRÅN ELDKVARN TILL KUNGSHOLMENS TULLHUS – EN VANDRING UTEFTER HANTVERKARGATAN

Hantverkargatan var verkligen hantverkarnas gata, en av de äldsta på Munklägret, dvs Kungsholmen, med historia från 1600-talet. Snart började dock gatan präglas av sjukhus och militärer. Under ångans intåg på 1800-talet kom fabrikerna och ångvisslor ljöd i nästan varje kvarter. En ny fas tog sin början på 1900-talet då tjänstemännen blev en stor del av Kungsholmen med alla ämbetsverk och byggnader som uppfördes.

Med Maj Sandin som ciceron vandrar vi genom Hantverkargatans olika tidsepoker.

När: Tor 24 mars kl 13.00–14.30 (ca)

Mån 4 april kl 17.00–18.30 (ca)

Tor 21 april kl 17.00-18.30 (ca)

Samling: Innanför portalen till det gamla Serafimerlasarettet, Hantverkargatan 2
Kostnad: 120 kr
Anmälan: Från onsdag 9/2 kl 10.00 till kansli@samfundetsterik.se