Från avkrok till storstad – Stockholm förändras 1850-1900, 11/10 kl 13.30-15.15

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Avloppsledningar, gasljus, parker, hotell och palats för grosshandlare. Men också idéer om rösträtt och utbildning för alla oavsett kön och ekonomiska förutsättningar. Under den andra hälften av 1800-talet blev Stockholm en modern storstad. När vi rör oss från Gamla stan till Nybrokajen ser vi tydliga spår av dessa förändringar som leder fram till vår egen tid. Vi går i fotspåren av entreprenören, stockholmsälskaren och Strandvägens skapare Isaak Hirsch.
Guide är Michael Karlsson, Frescati utbildning

När: Fredag Fredag 11 oktober kl 13.30-15.15
Samling: Stora Nygatan 31
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast ti 1/10 kl 10.00.