INSTÄLLT. Årsmöte 2020, 22 april kl 19.00

Gratis

Detta evenemang har redan varit och går därför inte att beställa platser till

Information angående valen vid årsmötet onsdagen den 22 april 2020 kl. 19.00 i Börssalen. Mer information kommer med nästa utskick i april.

Kallelse, föredragningslista samt utdrag ur årsredovisningen för 2019 kommer stadgeenligt att skickas ut till alla medlemmar senast tio dagar före årsmötet.

När: Ons 22 april kl 19.00
Var: Börssalen, Stortorget
Ingen anmälan