Anna Lindhagen− pionjär, politiker och debattör i det tidiga 1900-talets Stockholm, 20/11 kl 18.00-19.00

Beskrivning

Suzanne Lindhagen berättar om Anna Lindhagen (1870-1941) som var en av de första kvinnorna som satt i stadsfullmäktige där hon bland annat kämpade för ett bevarande av Stockholms äldre miljöer och många natur- och skönhetsvärden. Hon drog igång koloniträdgårdsrörelsen i Sverige, var aktiv i kampen för kvinnans rösträtt och arbetade i hela sitt liv för de som hade svårt att föra sin talan; kvinnor, barn, flyktingar.
Föreläsare är Suzanne Lindhagen, byggnadsantikvarie och ledamot i Samfundet S:t Eriks styrelse.

När: Onsdag 20 november kl 18.00-19.00
Var: Birgittarummet, Medeltidsmuseet, Norrbro
Kostnad: 60 kr
Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast ti 1/10 kl 10.00.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere