POSTMODERNISMEN I STOCKHOLM – SAMFUNDET S:T ERIKS ÅRSBOK 2021!

POSTMODERNISMEN I STOCKHOLM – SAMFUNDET S:T ERIKS ÅRSBOK 2021!

Postmodernismen i Stockholm är en av de första böcker
på svenska som beskriver den ism som under en relativt
kort tidsperiod bröt mot modernismens formspråk och
krav på funktionalitet genom att bejaka individualismen,
historicismen och de fria associationerna.
Sjutton arkitekter, stadsplanerare, byggnadsantikvarier
och konstvetare undersöker här 1980- och 1990-talens
postmoderna avtryck i Stockholms byggnader och offentliga
rum. Boken, som bygger på texter, bilder, stadsplaner,
skisser samt personliga erfarenheter, är en kunskapsbank
och utgör ett väsentligt bidrag till Stockholmsforskningen.

Medverkande författare med artiklar:

Christina Pech, ”Arkitektur bortom det byggda”
Victor Edman, ”Kulturarvet tar plats”
Thorbjörn Andersson , ”När landskapsarkitekturen kom till stan”
Lena From, ”Det offentligas konst”
Peter Lundevall, ”Avstryck i stadsplaneringen”
Marika Lundin, ”Miljonprogrammets nya kläder”
Kersti Sandin Bülow, ”Inredningsarkitektur och möbeldesign i förvandling”
Rasmus Wærn, ”Jan Inghe – en stadsbyggare”
Laila Reppen, ”Program för gestaltning”
Daniel Sjöborg, ”Bofills båge – tre kritiska texter”
Jacob Kimvall, ”1980-talets graffiti återbesökt”
Catharina Gabrielsson, ”Talande arkitektur”
Dan Hallemar, ”Stad bakom glas”
Emelie Eriksson, ”Torsten Westman – staden och människan”
Monica Andersson, ”Stadsbyggnadsprocesser i Stockholm”
Lauri Vaher Laurel, ”Jakobsarkaden – postmodernismen under tryck”
Fredrik Linder, Sebastian Ulvsgärd – ”Stadsmuseet och postmoderna miljöer”
Susanne Ingo: ”Årskrönika 2020-2021”