Översiktsplan eller försäljningsbroschyr?

Översiktsplan eller försäljningsbroschyr?
 

Seminarium med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat ett förslag till ny översiktsplan. Av förslaget framgår att Stockholms stad vill attrahera byggherrar och förbereder sig för att snabbt kunna ge klartecken till ett mycket omfattande nybyggande.
Intresserade medborgare och yrkesverksamma inom sektorn bjuds in till ett seminarium som Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Samfundet S:t Erik, Stockholms naturskyddsförening, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research arrangerar gemensamt.
Vi vill höra hur stadens politiker tänker sig kunna styra bebyggelsens utveckling samtidigt som viktiga natur-, kultur- och stadsmiljövärden bevaras och berikas.
Företrädare för stadsbyggnadsnämndens olika politiska partier kommer att besvara frågor från organisationer och publiken. Vi får också veta varför just översiktsplanen spelar en så viktig roll för den politiska styrningen av stadens bebyggelseutveckling.
Torsdag 12 oktober 2017 kl. 18.00-21.00
Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré. Obs! Begränsat antal platser. Anmäl dig till kansli@samfundetsterik.se