Nytt yttrande om Kräftriket, Norra Djurgården

Visionsbild från SWECO via Stockholm Växer

Samfundet S:t Erik har lämnat ett yttrande angående ett nytt förslag vid Kräftriket, Norra Djurgården. Förslaget innebär 300 student- och forskarboenden med undervisningslokaler vid före detta Veterinärhögskolan, ett område i tegelarkitektur i blandad nationalromantik och funktionalism. Fyra nya volymer ska uppföras och två rivas; hundkliniken och hästergometern från 1950-talet som båda är grönklassade av Stadsmuseet, den näst högsta klassificeringen för kulturhistoriskt värde.

Samfundet S:t Erik bedömer att platsen tål varsam komplettering men eftersöker en mer djupgående kulturmiljöanalys. Det gäller framförallt de två rivningshotade byggnaderna, vilkas värde, funktion och historia inte redogörs för på en tillfredställande nivå. Argumenten för rivning bör utredas och högre krav bör ställas för att tydliggöra dem.

Båda byggnaderna har speciell arkitektur och funktioner som vittnar om områdets veterinärhistoria. Hästergometern, en låg oktagonal paviljong med grön panel, kan vara unik. En grundlig utredning krävs och om rivning sedan fortfarande är aktuellt bör det undersökas om byggnaderna kan flyttas och återbrukas.

Läs yttrandet i sin helhet här: Kräftriket, Norra Djurgården, dnr 2021-04218, 20230425

Samfundet S:t Erik gör regelbundet yttranden om Stockholms stadsutveckling i frågor som rör bevarande av Stockholms kultur- och naturvärden. Läs mer om våra yttranden.

De två rivningshotade byggnaderna, hästergometern (till vänster) och hundkliniken (till höger). Foto: Samfundet S:t Erik.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere