Nytt yttrande för Östermalmstorg

Visionsbild av planförslaget på Östermalmstorg. Illustration: Karavan
Visionsbild av planförslaget på Östermalmstorg. Illustration: Karavan

 

 

 

 

 

 

 

Samfundet har yttrat sig angående förslaget att möjliggöra uppförandet av en större restaurangbyggnad och en mindre kiosk inom allmän platsmark på Östermalmstorg. Med hänvisning till synpunkter angående byggrätten på torget avstyrker Samfundet S:t Erik planförslaget.

Läs yttrandet i sin helhet här: Östermalm 2_118 m.fl. (Östermalmstorg), dnr 2023-08343

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere