Nytt yttrande för Ormkärr, Hagsätra


Samfundet S:t Erik har gjort ett yttrande angående ett planförslag som syftar till att uppföra 240 hyresrätter i form av studentbostäder vid Gällerstagränd och Stjärnsundsgatan i Ormkärr, Hagsätra. Området definieras som tunnelbanestad och karaktäriseras av planmönstret ”hus i park” med olika typer av bostadshus inpassade i naturmark. Området utmärks av en tidsmässigt enhetlig bebyggelse som relaterar till landskapets orientering med höjdryggar och dalgångar.

Kulturmiljöutredningen av Nyréns bedömer att planförslaget har negativ påverkan på de kulturvärden som definierats i Ormkärr liksom områdets naturvärden då planförslaget innebär att parkmark bebyggs, vilket medför att läsbarheten av områdets ursprungliga karaktär försvåras. Samfundet S:t Erik instämmer med kulturmiljöutredningens slutsatser men vill ändå påtala möjligheten att bebygga längs Stjärnsundsgatan och vid Gällerstagränd givet att planförslaget modifieras.
 
Läs yttrandet i sin helhet här: Del av Älsjö 1_1, Hagsätra, vid Gällerstagränd-Stjärnsundsgatan, dnr 2021-03098

Visionsbilder från Kirsh + Dereka arkitekter och White arkitekter via Stockholm Växer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere