Nytt yttrande för kv Getingen, Vasastaden/Norrmalm

Nytt kontorshus vid Sveaplan av Tham och Videgård

Samfundet S:t Erik har yttrat sig angående ett nytt förslag. Vid Sveaplan föreslås en ny sju våningar hög kontorsbyggnad med centrum och servicefunktioner på gatuplan. Platsen är känsligt belägen på gränsen till Nationalstadsparken och omgiven av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Samfundet S:t Erik ser positivt på förslagets ambition att ge byggnaden ett samtida uttryck samtidigt som den anpassas till områdets karaktär. Mellan husen skapas också en gågata som bidrar till stadskaraktären. Byggnadens höjdförhållanden i relation till närliggande bebyggelse har studerats noggrant, med en föreslagen avtrappning av de två översta våningarna för att väga upp den höga höjden. Samfundet menar att volym och material i de övre planen kan studeras ytterligare för en mindre dominant utformning, men tillstyrker förslaget i sin helhet.

Läs yttrandet här: Vasastaden 1_118, i kv Getingen, Vasastaden, Norrmalm, dnr 2020-16471, 20230619

Visionsbilder: Tham & Videgård

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere