Nytt yttrande för del av fastigheten Hägersten 1:1 och Spöksonaten 1, Axelsberg

Nya bostäder vid Gösta Ekmans Väg, Axelsberg
Nya bostäder vid Gösta Ekmans Väg, Axelsberg. Visionsbild via Stockholm Växer

Planförslaget syftar till att utveckla området vid Gösta Ekmans väg med cirka 80 nya bostäder, innebärande att den samlade bebyggelsen med fem skivhus kompletteras med två byggnads-volymer inkilade mellan två av de befintliga skivhusen. De föreslagna byggnaderna är 8 respektive 11 våningar höga och utformade med livför-skjutningar i fasaderna. I kontrast till den befintliga bebyggelsen föreslås byggnaderna utformas i ljus puts och med utanpåliggande balkonger. Planförslaget innebär att dagens naturmark och hårdgjorda yta ianspråktas.

Samfundet S:t Erik avstyrker planförslaget i sin helhet. Tillskottet av ett begränsat antal bostäder kompenserar inte för den negativa effekt planförslaget skulle komma att få på bebyggelsehistoriska och landskapliga värden.

Läs yttrandet i sin helhet här: Del av Hägersten 1_1 och del av Spöksonaten 1 i stadsdelen Hägersten, S-Dp 2021-04544, 20231107

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere