Nytt yttrande angående Läkarhuset, Odenplan

Visionsbild Läkarhuset Odenplan, Spelbomskan
Visionsbild av den nya byggnaden som ersätter Läkarhuset Odenplan. Källa: White Arkitekter via Stockholm växer

Samfundet S.t Erik vidhåller sina invändningar mot planförslaget, som även avstyrktes under samråd då samfundet anslöt sig till Skönhetsrådets yttrande. Det aktuella förslaget är i allt väsentligt oförändrat.

Förslaget innebär att det befintliga Läkarhuset rivs och ersätts av en cirka 20 meter högre kontorsbyggnad. Motivet är att byggnaden är i byggnadstekniskt dåligt skick. Förslaget avser bara Spelbomskan 9 och inte den samkomponerade grannfastigheten, Spelbomskan 12.

Läs yttrandet i sin helhet: Spelbomskan 9 m fl, dnr 2020-08002, 20240527

Läs mer om våra yttranden här

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere