Nytt yttrande angående granskningsförslag för ny stadsdel vid Linta gårdsväg, Bromma

Visionbild nya stadsdel Riksby, Linta Gårdsväg, Bromma, av Nyréns arkitektkontor.
Vy över centrala torget vid huvudgatan. Visionsbild: Nyréns arkitektkontor via Stockholm Växer

Planförslaget innebär att området kring Lintaverken, söder om Bromma flygplats, omvandlas till en stadsdel med cirka 1 250 bostäder, grundskola, förskolor, idrottshallar och diverse verksamheter i enlighet med programmet för centrala Bromma. Området mellan Kvarnbacksvägen och Bromma flygplats är den första av flera utbyggnadsetapper i norra delen av Riksby, med visionen att ”området ska utvecklas till en hållbar och levande stadsdel med utgångspunkt i lokala kvaliteter”. 

Samfundet S:t Erik har tidigare yttrat sig om förslaget i samrådsskede och konstaterar att endast smärre justeringar har skett sedan dess, och med det kvarstår tidigare invändningar. Sammantaget ser Samfundet S:t Erik positivt på en stadsutveckling i området men vår kritik avseende höjdskalan och den kompakta, slutna kvarterstrukturen står fast. Vidare reserverarar sig Samfundet starkt mot planerna att riva delar Lintaverken, en anläggning som är unik i sitt slag. 

Läs yttrandet i sin helhet: Riksby Lintaverken, dnr 2017-16020, 20230918 med bilaga

 

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere