Nytt yttrande angående förslag för utvidgning av Hasselbacken, Djurgården

Flygbild över planförslaget
Flygbild över planförslaget. Källa: Lundgaard & Tranberg Arkitekter via Stockholm Växer

 

Samfundet S:t Erik har yttrat sig angående förslaget för Hasselbacken på Djurgården som ska möjliggöra utvidgad verksamhet med hotell, restaurang och kulturändamål. Efter bearbetning är förslaget återigen på granskning.

Samfundet tillstyrker planförslaget i den del som avser Konsthallen 2 och 15, men avstyrker den del som avser Hasselbacken 1. Samfundet S:t Erik anser att förslaget som helhet är lagstridigt och att ett genomförande skulle innebära att den grundläggande karaktären i en omistlig miljö oåterkalleligt går förlorad.

Läs yttrandet i sin helhet: Konsthallen förnyad granskning 2

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere