Yttrande Södermalm 2:8 vid Lundagatan, förslag till detaljplan, S-Dp 2016-14774

Yttrande Södermalm 2:8 vid Lundagatan, förslag till detaljplan, S-Dp 2016-14774

Samfundet har yttrat sig beträdande planerna på tretton stadsradhus vid Lundagatan på Södermalm. Planområdet omfattar den naturmarkslänt som förenar Lundagatans båda nivåer, och som ingår i den på 1930-talet anlagda gröna krans som omsluter kvarteret Marmorn. Samfundet finner att stadsradhusen är väl studerade material- och volymmässigt men att de introducerar en för stenstaden helt främmande skala, och därtill att de ytterst marginellt bidrar till att lösa bostadsbristen. Läs yttrandet här: https://drive.google.com/file/d/1GFdjtwvjIpxXcOiazGbEWw2q05bcKWti/view