26 april 2023. Invigning av kulturhusskylt vid Elfvinggården

En ny kulturhusskylt har invigts på Elfvinggården i Bromma. Husen uppfördes 1940 efter ett testamente av systrarna Elfving som syftade till att skapa goda bostäder för ensamstående, bildade kvinnor. Än idag följer boendet systrarnas testamente och gården är Nordens största aktiva kollektivhus för kvinnor.

I kuperad terräng ligger de låga tegelhusen med veckade fasader och burspråk som ger ljusinsläpp men minskar insyn. Huskropparna sammankopplas av glasgångar och arkader. Det finns omkring 300 lägenheter, gemensamma ytor och hobbylokaler, samt en second hand-butik. I huset längst upp på berget finns ett sällskapsrum, kollektivhuskök, takterrass och matsalen för 150 gäster. Husen består av tio sammankopplade volymer och är ett exempel på svensk funktionalism. De ritades av Backström & Reinius och byggdes av byggmästare Olle Engkvist.
Efter skyltens invigning fick samfundets medlemmar en guidad visning av boendet och lyssna till berättelsen om systrarna Elfvings vision. Medlemmarna fick också träffa boende som berättade om alla aktiviteter som anordnas av och för kvinnorna på gården.
Läs mer om Elfvinggården
Foto: Elfvinggården
Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere