Stockholm den 25 maj – medlemsprogram inställda maj – augusti

Inställt: I samråd med vår guide Kjell Forshed ställer vi in vandringen torsdagen den 4 juni i Gamla Enskede. För återbetalning av erlagd deltagaravgift vänligen mejla kansli@samfundetsterik.se.

Med anledning av ovissheten kring Coronaviruset har vi beslutat att avvakta med höstens medlemsprogram men förhoppningen är att aktiviteterna ska kunna återupptas från och med september. Medlemsprogrammet skickas ut under augustis andra hälft.

 

Stockholm den 31 mars – inställda arrangemang hela maj

Samfundet S:t Erik har beslutat att ställa in samtliga medlemsarrangemang även för maj enligt följande:

Tisdag 5/5 Vandring Näsby slott
Måndag 11/5 Föredrag om A-huset
Onsdag 13/5 Skyltvandring västra Södermalm
Tisdag 19/5 Vandring Gamla Enskede
Måndag 25/5 Vandring Lilla Essingen
Onsdag 27/5 Vandring i Dyfvermans spår

Obs! Vandringen i Gamla Enskede, torsdag 4 juni, kvarstår tills vidare.

Återbetalning av inställda program:

För att underlätta administrationen av återbetalningar för uteblivna program ber er vi er vänligen om följande:

  • En sammanställning av arrangemangen i mars–maj för vilka deltagaravgift erlagts, inklusive totalbelopp och kontouppgifter.
  • Sänd begäran om återbetalning i ett separat mejl med ämnesraden ”Återbetalning” till kansli@samfundetsterik.se.

Obs! Vi kan tyvärr inte ”spara” deltagaravgifterna inför kommande arrangemang. Däremot är det fullt möjligt för de som önskar, att efterskänka beloppen till Samfundet S:t Erik, vilket vi är mycket tacksamma för.

Tack för hjälpen!


********************

 

Stockholm den 20 mars

Vi har blivit informerade att även Strindbergsmuseet stänger resten mars månad och åtminstone fram till den 13 april. Visningar och programverksamhet är inställda till sista april.

 

Stockholm den 18 mars 2020

Samfundet S:t Erik har med anledning av rådande omständigheter beslutat att ställa in samtliga programpunkter i mars och april månader enligt nedan:

Onsdagen den 18 mars, Stockholms historia utifrån ett antal individer, Medeltidsmuseet
Onsdagen den 25 mars, Fynden berättar, Medeltidsmuseet
Måndagen den 30 mars, Vandring Norra kyrkogården
Torsdagen den 2 april, Kamrater, framåt mot Folkets hus, rösträttskravallerna i Stockholm 1902, Stadsmuseet
Tisdagen den 14 april, Vandring Riddarholmen
Torsdagen den 16 april, Vandring Norra kyrkogården
Lördagen den 18 april, Kulturnatt Stockholm 2020, Samfundet S:t Eriks kansli
Tisdagen den 21 april, Vandring Lärkstaden
Onsdagen den 22 april, Samfundet S:t Eriks årsmöte (separat information följer med nästa medlemsutskick)
Måndagen den 27 april, Vandring Lärkstaden

Vi avvaktar tills vidare med beslut om arrangemangen i maj och juni.

Erlagda deltagaravgifter återbetalas mot att kontouppgifter meddelas antingen via mail kansli@samfundetsterik.se eller tfn 08 21 09 24.

 

Stockholm den 17 mars 2020

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer angående coronaviruset (covid-19). Med anledning av detta ställs vissa av Samfundet S:t Eriks programpunkter in, och vi kommer löpande informera om vilka det gäller.

Inställda program:

  1. Onsdagen den 18 mars, Stockholms historia utifrån ett antal individer, Medeltidsmuseet
  2. Onsdagen den 25 mars, Fynden berättar, Medeltidsmuseet
  3. Torsdagen den 2 april, Kamrater, framåt mot Folkets hus, rösträttskravallerna i Stockholm 1902, Stadsmuseet
  4. Lördagen den 18 april, Kulturnatt Stockholm 2020, Samfundet S:t Eriks kansli

Vi återkommer vad gäller vårens övriga programpunkter, så håll utkik!

Medlemmar som har erlagt deltagaravgift för  inställda program återbetalas mot att kontouppgifter lämnas via mail, kansli@samfundetsterik.se eller tfn 08-210924.

Övrig info

Kulturnatt Stockholm 2020, lördagen den 18 april, är inställd till sin helhet (läs mer på evenemangets facebooksida https://www.facebook.com/kulturnattsthlm)

Medtidsmuseet och Stadsmuseet, våra vänmuseer,  har ställt in all programverksamhet (vandringar, visningar och föreläsningar såväl inne på museerna som ute på stan) från 17 mars till 30 april. Läs mer på museernas hemsidor https://medeltidsmuseet.stockholm.se/besok/information-med-anledning-av-coronaviruset/ och https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/om-coronaviruset-och-ditt-besok/

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere