Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson och styrelseledamot Knut Weibull skrev en replik till arkitekten Karin Kjellson, som förespråkat en förtätning av Stockholms småstugeområden.

Stockholms småstugeområden bör inte vara stillastående i utvecklingen, menar Andersson och Weibull, men förespråkar en varsam utveckling som inte förstör trädgårdsstädernas karaktär, som den omfattande förtätning Karin Kjellson förespråkar skulle göra. De menar att helheten i stadens äldre småhus- och villaområden har stora upplevelsevärden och utgör ett gemensamt kulturarv som berättar om 1900-talets samhällsutveckling.
Läs hela artikeln här.
Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere