Infoblad nr 3 2020 med Hänt & tänkt och medlemsprogram för september–november 2020

Infoblad nr 3 2020 med Hänt & tänkt och medlemsprogram för september–november 2020

Obs! Pappersupplagan skickades ut till våra medlemmar torsdagen den 3 september och bör vara er tillhanda under v. 37

 

Kära medlemmar!

Efter att ha tvingats ställa in våra medlemsarrangemang under våren och sommaren med anledning av coronaviruset, startar vi nu åter verksamheten lite försiktigt. Dock begränsar vi oss tills vidare till vandringar och, i enstaka fall, visningar, medan föreläsningarna får vänta tills läget är mer stabilt. Vi ber er observera att vi även har begränsat deltagarantalet till max 15 personer – gäller såväl för arrangemang inom- som utomhus. Deltagarantalet kan komma att revideras under perioden i det fall Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Under novembers senare hälft skickar vi ut ett extra infoblad med ett förhoppningsvis fylligare och mer varierat program för perioden december–februari.

Kom ihåg
Håll avstånd!
Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk!

Ta hand om er!

Infoblad nr 3 2020