Infoblad nr 2/2021 för perioden april–maj är här!

Infoblad nr 2/2021 för perioden april–maj är här!

Infoblad nr 2 2021 

Obs! Pappersutskicket bör vara medlemmarna tillhanda senast torsdag 1 april.

Vänligen observera följande errata (korrigerat i det elektroniska infobladet, för nedladdning ovan):
På pappersutskicket av infobladets framsida står fel datum under ”Anmälan till program”. Första datum för anmälan är det som anges under respektive programpunkt, nämligen onsdag 7 april från kl 10.00.
Växternas Stockholm, föreläsning: korrekt datum för föreläsningen är det som står i kalendariet, alltså onsdag 19 maj och ingenting annat
Funktionalismen på Gärdet, vandring tisdag 11 maj: Vandringen börjar 13.00 och avslutas 14.30 (står 15.30 i programmet).

 

Antalet deltagare vid vandringarna är begränsat till 8 personer. Detta gäller tills FHM uppdaterat sina rekommendationer, vilket kan komma att innebära att deltagarantalet  justeras uppåt men också att vi tvingas ställa in.