Hässelbyverket, Vassen 3 m fl, S-Dp 2017-09452 (samråd 14/2-17/3)

Länk till detaljplaneförslaget

Detaljplanens syfte är att omvandla området för Hässelby Värmeverk till ett nytt bostadsområde innehållande 1500 bostadsrätter samt lokaler och förskolor. Planen omfattar även en utveckling av park och strandstråk. Den föreslagna bebyggelsen utgörs av terrasserade byggnadskroppar, i huvudsak mellan fem och tjugo våningar höga. Volymerna är grupperade kring halvslutna och småskaliga gårdar. Inslaget av takterrasser är markant.

Samfundet S:t Erik påpekar bland annat den mycket höga exploateringsgraden som även innefattar angränsande naturmarksområden samt bristen på hänsyn till platsens kulturmiljövärden och anser att planförslaget kräver en fullständig omarbetning. Läs yttrandet här 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere