Graffitikonstverket ’Fascinate’ i Bromsten riskerar, trots q-märkning, rivning i aktuellt planförslag – Samfundet S:t Erik har reagerat och avstyrker

Graffitikonstverket ’Fascinate’ i Bromsten riskerar, trots q-märkning, rivning i aktuellt planförslag – Samfundet S:t Erik har reagerat och avstyrker

Tora 1 m. fl., Bromsten, Spånga-Tensta, S-Dp 2017-06896, förslag till detaljplan (länk till ärendet på sbk)

Konstverket Fascinate skapades under några sommarveckor 1989 av Circle och Tarik (Tarik Saleh) då sjutton år gamla, och var vid tiden norra Europas största graffitimålning. Konstverket utfördes med tillstånd från fastighetsägaren på en yttervägg till en numera övergiven industribyggnad från 1970, och betraktades när den stod klar som en milstolpe i den svenska graffitikonstens historia.

Under tidiga 2010-talet var konstverket hotat av rivning med hänvisning till Stockholms stads klotter­policy. Flera remissinstanser, däribland Stadsmuseet och Länsstyrelsen i Stockholm såg dock ett kulturhistoriskt värde i det och agerade för ett bevarande. Så sent som 2015  gavs konstverket skydd i plan med q-bestämmelser formulerade så att mur och konstverk skulle bevaras för framtiden.

Samfundet S:t Eriks synpunkter i sammanfattning

  • En rivning av landets enda q-märkta graffitikonstverk innebär en oersättlig förlust av kulturhistoriska och konstnärliga värden.
  • En rivning av konstverket bryter mot den gällande detaljplanens skyddsbestämmelser långsiktiga intentioner.
  • En ny utredning bör göras med inriktning mot att hitta lösningar för att bevara
  • Konstverket ska bevaras på befintlig plats då kontexten är en viktig del av värdet.
  • Konstverket ska betraktas som en resurs i en framtida utveckling av platsen

Läs hela yttrandet här: