Enskede Gård 1:1, del av fastigheten vid kv. Häradsdomaren, förslag till detaljplan, S-Dp 2017-09908, granskning

Planförslaget innebär att två lamellhus och fem parhus i 5 respektive 3 våningar uppförs på en yta som idag består av parkmark och en naturslänt.

Samfundet S:t Erik avstyrker planförslaget och anser att det ”innebär en förvanskning av trädgårdsstadens utpekade kultur­historiska värden. Viktiga uttryck för dessa värden är områdets ursprungliga stadsplanemönster och modernismens parkideal. Planförslaget berör en del som ingår i stadsdelens ursprungliga stadsplan från 1907 upprättad av Per Olof Hallman. Gamla Enskede brukar anses vara Sveriges första trädgårdsstad utbyggd i kommunal regi. Ett bärande karaktärsdrag i Hallmans plan är inre gröna stråk bakom avskärmande flerfamiljshus vid gatorna, som i detta läge kommer att utraderas om förslaget genomförs”.

Läs hela yttrandet här

 

Obs! Ärendet är ute på granskning med sista svarsdatum 6 oktober 2020.

Länk till ärendet på stadsbyggnadskontoret

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere