”Samfundet S:t Erik avstyrker å det bestämdaste föreliggande ansökan om vattenverksamhet i Riddarfjärden.”

Förslaget i korthet: En 3000 kvm flytande ö konstruerad av pontoner placeras utmed sträckan Mälarpaviljongen–Rålambshovsparken, och bebyggs med 100 bostäder i form av av staplade friggebodar och attefallare, gemensamhetsanläggningar, restauranger och kaféer, m m. Byggnadshöjden uppgår till 12 meter vilket motsvarar ett fyravåningshus.

Bakom projektet står gruppen Stockholm Tiny House Expo som säger sig ha som mål att inspirera till ett nytt hållbart bostadstänk. Kul och innovativt? Javisst, men hållbart? Nja. (www.stockholmtinyhouseexpo.com).

Ett tidsbegränsat bygglov om fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare tio år har sökts hos Stadsbyggnadskontoret, som  i sin tur remitterat ärendet vidare till Länsstyrelsen där det för närvarande är under behandling med rubriceringen ’Anmälan om vattenverksamhet’ (beteckning 535-41786-2020).

Samfundet S:t Erik har i sitt yttrande riktat skarp kritik mot förslaget och menar att en ”exploatering och privatisering av den gemensamma fjärden samt Norr Mälarstrands befintliga kultur- och rekreationsvärden är direkt olämplig. Exploateringen skulle dessutom innebära en besvärande konkurrens med sjöfartens intressen samt kräva komplexa säkerhetsåtgärder. Förslaget ger också negativ inverkan på strandparkens kulturhistoriska värden och betydelse för rekreation och friluftsliv.” (…) ”Istället för tillfälliga experiment bör framtida vattenburen bebyggelse inrikta sig på långsiktiga lösningar i lägen som möjliggör tillförsel av nya värden, utan att inskränka på befintliga.”

Läs  yttrandet här

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere