”En brysk stympning av hela Sankt Eriksområdet” anser Samfundet S:t Erik om planförslaget för S:t Eriks sjukhustomt

”En brysk stympning av hela Sankt Eriksområdet” anser Samfundet S:t Erik om planförslaget för S:t Eriks sjukhustomt

Samfundet S:t Erik uppmanar i stället Stadsbyggnadskontoret att låta omarbeta förslaget med syfte att  fullfölja Aleksander Wolodarskis ursprungliga helhetsplan för Sankt Eriksområdet, liksom de gestaltningsidéer som var kopplade till denna. Samfundet S:t Erik menar att det här finns en unik möjlighet att komplettera en redan högkvalitativ stadsmiljö med bostäder, lokaler och uterum genom att följa en grundläggande och vinnande planidé. 

Samrådsförslag för del av Tegelbruket 4 m.fl., diarienr 2016-10001, läs hela yttrandet här