Detaljplaneförslaget ska möjliggöra uppförande av cirka 560 lägenheter inom och invid kvarteret Fader Bergström i Axelsberg, i nära anslutning till Selmedalsvägen. Utöver bostäder ingår en fristående förskola på tio avdelningar samt en förskola med fyra avdelningar i ett av bostadshusen. Samfundet S:t Erik anser att ”den föreslagna detaljplanen för fastigheterna Fader Bergström 1, 2 och 3 samt Hägersten 1:1 behöver omstuderas för att smälta in i landskapsbilden med en lägre skala och med bättre omhändertagna gårdar som garanterar tillgång till solljus hela året. Vi finner det positivt med de föreslagna gatuträden på den södra sidan av Selmedalsvägen och föreslår att sådana planeras på vägens båda sidor”. Läs hela yttrandet här 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere