ÖPPET BREV TILL KOMMUNSTYRELSEN M FL

Bakgrund

Trafiknämnden godkände den 12 maj trafikkontorets inriktningsbeslut gällande breddning av cykelbanan längs Riddarholmskanalen. Staden väljer således att gå vidare med ett förslag som beslagtar del av Riddarholmskanalens redan ansatta vattenspegel. Och detta trots kraftiga protester och bättre alternativa lösningar. Att det är fullt möjligt att åstadkomma en motsvarande förbättring för cyklisterna utan att vattenytan tas i anspråk redovisade Sverker Hanson (trafikplanerare, Tyréns) och Tomas Lewan (arkitekt, Lewan arkitektkontor) med förslaget Trafikeringsalternativ redan i maj 2020 vid möte med trafikborgarrådet Daniel Helldén. Detta utmärkta förslag har dock i princip lämnats okommenterat.

Trafikkontorets förslag innebär i korthet att

  • Riddarholmskanalen breddas längs kajens låga del söder om Riddarhuset. Breddningen föreslås ske genom att en konsol anläggs på befintlig kaj.
  • Cykelbanan vid Munkbron mellan Riddarholmskanalen och Gamla stans tunnelbanestation breddas genom att ett av två södergående bilkörfält görs om till cykelbana.
  • Längs Riddarhuset mot kanalen tas gångstråket bort och ger mer plats för cykel. Sträckan används mycket lite av gående idag. De snäva kurvorna norr om Riddarhuset breddas och rundas genom en ombyggnad av befintlig parkering.

Hanson & Lewans förslag (se i länk nedan) innebär i korthet att

  • Busstrafiken läggs om. Riddarhusgränd reserveras för dubbelriktad cykel- och gångtrafik.
  • Vid Munkbron mellan Riddarholmskanalen och Gamla stans tunnelbanestation breddas cykelbanan genom att ett av bil-/eller busskörfälten tas i anspråk.
  • Den befintliga cykelbanan utmed vattnet blir istället promenadstråk – Riddarholmskanalens vattenspegel sparas.

Samfundet S:t Erik gick 28 maj 2022 ut med ett öppet brev ställt till trafiknämnden och kommunstyrelsen där vi kraftigt protesterade mot planerna med uppmaningen ”Bygg inte över Riddarholmskanalen”. Och nu, två år senare, går vi återigen ut i en skarp protest.

Hämta dokumentet här (Innehåller Öppet brev från 2020 resp 2022, samt Trafikeringsalternativ utarbetat av Sverker Hanson och Tomas Lewan) 

Länk till trafikkontorets inriktningsbeslut

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere