Beslut om Uggleviksreservoaren överklagas till Mark- och miljööverdomstolen

Samfundet S:t Erik överklagar den angivna domen från Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt den 10 juli 2023. Samfundet ansöker om prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen och yrkar att domstolen upphäver den överklagade detaljplanen.

Detaljplanen innebär att det ska uppföras en ny reservoar inom nationalstadsparken, Norra Djurgården, i direkt anslutning till den befintliga Uggleviksreservoaren, som ska rivas så snart den nya reservoaren tas i bruk. Den nya reservoaren ska uppföras på naturmark och medför därmed ett intrång i naturmiljön. Enligt miljöbalken 4 kap. 7 § får inom en nationalstadspark ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd endast om det kan ske utan intrång i parklandskapet eller naturmiljön och utan att det historiska landskapets natur- eller kulturvärden i övrigt skadas.

Läs överklagandet i sin helhet här: Uggleviksreservoaren ök möd, mål P 404-33, 20230727

Uggleviksreservoaren, Norra Djurgården
Foto från instagramkontot @swedensarchitecture (©Sébastien Corbari)

 

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere