Samfundet S:t Erik har kallat till årsmöte den 30 september 2020 (infoblad nr 3 2020) som avhålles utan fysisk närvaro.
Omröstning kommer att ske genom poströstning.
Anmälan om deltagande i poströstningen är obligatorisk och kan antingen göras via e-post till kansli@samfundetsterik.se – ange ”Anmälan” i ämnesraden, per brev till Samfundet S:t Erik. Köpmangatan 5, 111 31 Stockholm eller per tfn 08 210924.
Sista datum för anmälan är 28 september 2020.

Glöm ej att anmäla dig och att rösta!

Obs! Enbart medlemmar i Samfundet S:t Erik är röstberättigade.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere