Årsmöte 2023

Styrelsen för Samfundet S:t Erik kallar till  årsmöte den 26 april 2023 kl 18.00-20.30.

Årsmötet äger rum i Stora Börssalen, Börshuset, Källargränd 4, Stockholm.

Samfundet S:t Eriks årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 har skickats ut till medlemmarna, men finns även för nedladdning här liksom verksamhetsberättelsen för 2022.

Kallelse med dagordning och valärenden årsmöte 2023

Årsredovisning 2022 Samfundet S:t Erik

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Vid årsmötet utdelas Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris samt Stockholmiapriset.

Årsmötet är kostnadsfritt, anmäl dig gärna i förväg (dock ej obligatoriskat).

Årsmötesprogram
Ordförande Monica Andersson hälsar välkommen.
Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Prisutdelning
Utdelning av Samfundet S:t Eris belöningsplakett och pris 2023
”Tilldelas den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur”.

Prisutdelning
Utdelning av Stockholmiapriset 2023
Uppsatstävling för bästa master- eller magisteruppsats (godkänd under läsåret 2022) i samarbete mellan Samfundet S:t Erik, Stockholmia – forskning och förlag och Stadsarkivet.

Årsmötesföredrag
Eva-Karin Gyllenberg. Med signaturen EKG, mångårig journalist på Dagens Nyheter, kåserar under rubriken ”Stockholm på trekvart” om konst och konstigheter i huvudstaden. Hör henne berätta om mötena med två älskade kulturpersoner, men också om namnförvirringen vid Globens invigning, om påkörd konst och om bokstäver som hamnat snett, kort sagt: lite på trekvart.

Välkomna!

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere