Hoten mot Nationalstadsparken (vandring)

Royal Djurgården Visitor Center, vid Djurgårdsbron (Djurgårdsvägen 2)

Denna vackra septemberdag gör vi en vandring mellan olika konflikthärdar på Södra Djurgården och vid Museiparken nära Ladugårdsgärde. Ungefärlig rutt: Nordiska museet – Gröna Lund – Liljevalchs – Hasselbacken –Tekniska...