Oops...
Slider with alias yttranden not found.

Opinion, seminarier & yttranden

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamhet tar sin utgångspunkt i stadgarna

Samfundets viktigaste uppgift är att i debatten om Stockholm och stadens framtida utveckling bidra till kunskapsuppbyggnad genom:

  • stadsbyggnadsseminarier
  • debatter och föredrag om Stockholm och Stockholms historia
  • yttranden såsom remissvar på översiktsplaner, detaljplaner och andra ärenden som berör Stockholm och stadens utveckling i Stockholms stad, landstinget, länsstyrelsen m fl beslutsfattande organ
  • stöd till forskning om Stockholm
  • stöd till konstnärlig verksamhet i och om Stockholm

Aktuell opinion

Klimatseminarium 11 nov 2019

Här hittar du programmet till Klimatseminarium 11 nov 2019 program

Här hittar du referat av Klimatseminarium 11 nov 2019

Här hittar du videoupptagning del 1 och del 2 från Klimatsemiariet 11 nov 2019

Tidigare seminarier, yttranden och skrivelser

Här kan du ladda ner rapporten Hur kunde det bli så här? om Stockholms stadsplanering som Samfundet S:t Erik i samarbete med Urban City Research och Svenska byggnadsvårdsföreningen gav ut juni 2018!

Här kan du ladda ner underlaget till rapporten ”Hur kunde det blir så här?”, Från dröm till sten -_De politiska partiernas agerande i planprocessen._A_Pemer