Revolution Slider Error: Slider with alias yttranden not found.
Maybe you mean: 'homeslider' or 'bli-medlem' or 'om-samfundet' or 'anslag' or 'kulturskyltar' or 'kontakt'

Opinion, seminarier & yttranden

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamhet tar sin utgångspunkt i stadgarna

Samfundets viktigaste uppgift är att i debatten om Stockholm och stadens framtida utveckling bidra till kunskapsuppbyggnad genom:

  • stadsbyggnadsseminarier
  • debatter och föredrag om Stockholm och Stockholms historia
  • yttranden såsom remissvar på översiktsplaner, detaljplaner och andra ärenden som berör Stockholm och stadens utveckling i Stockholms stad, landstinget, länsstyrelsen m fl beslutsfattande organ
  • stöd till forskning om Stockholm
  • stöd till konstnärlig verksamhet i och om Stockholm

Rapport om Stockholms stadsplanering!

Hur kunde det bli så här?

Stockholm bygger mycket, högt och tätt. Fartblindheten i byggandet riskerar att på kort tid förstöra många av Stockholms erkända kultur-, natur- och stadsmiljövärden. Trots att Sverige har ambitiösa miljömål, tydliga lagregler och gedigen kunskap för att uppnå kvalitet i stadsutvecklingen leder planprocesserna ofta till låg kvalitet.
För att försöka förstå var det brister i planeringen har en arbetsgrupp inom Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research på underlag av protokoll och andra handlingar studerat beslutsprocesserna för tre omdiskuterade projekt i Stockholm:
ASTORIA – varför riva en av få återstående välbevarade byggnader från 1870-talet på Östermalm?
GALLERIAN – varför riva en ny byggnad och bygga betydligt högre hus som bryter skalan i City?
LILJEHOLMEN – hur är det möjligt att placera bostadshus mindre än två meter från en bergvägg?
Läs rapporten Hur kunde det bli så här

Yttranden och skrivelser 2019

Alvik Östra. Bromma. Dnr 2013-06240. Insänt 2019-03-28
Vildmannen 7, Norrmalm, S-Dp 2018-04653_ Norrmalm. S-Dp 2018-04653. Insänt 2019-04-10
Åskvädret 2 Hammarbyhöjden 1_1 Björkhagen 2015-18863 Björkhagen. SDp 2015-188 Insänt 201-04-23
Ålesund 1m. fl. i stadsdelen Husby. Dnr 2016-19140. Insänt 2019-04-26
Skarpnäck 1_1 bygglovsansökan bostadshus i anslutning Skogskyrkogården, dnr 2019-05295 tidsbegränsat bygglov för bostadshus i nära
anslutning till Skogskyrkogården, fastigheten. Insänt 2019-05-15

Seminarier

Torsdag 11 april 2019, kl 13.00–16.30, ABF-huset, Z-salen
I Stockholm finns många exempel på byggnadsverk med erkänt högklassig konstnärlig ut­smyckning. De utgör en viktig del av stadens offentliga miljö och bidrar till stadens skönhet och rika upplevelsevärden. Men tidens tand tär på materialen. Inte sällan innebär också ändrade förutsättningar att byggnader och funktioner behöver anpassas till nya förhållanden. Detta påverkar även de konstverk som utgör en integrerad del av det byggda.

I samverkan med ABF Stockholm vill Samfundet S:t Erik med detta seminarium uppmärksamma de ofta svåra utmaningar och viktiga vägvalsfrågor som uppstår när konstnärligt utsmyckade byggnads­verk behöver renoveras, exemplifierat av tre aktuella projekt

  • den nyss avslutade renoveringen av Nationalmuseum
  • den pågående restaureringen av Stockholms slotts fasader med dess rika stendekorationer
  • de förestående renoveringarna av tunnelbanestationer där konsten utgör en integrerad del av resenärsmiljön

Var: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm
När: Torsdagen den 11 april 2019, kl 13.00-16.30 (obs! registrering kl 12.30 utanför Z-salen)
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt med obligatorisk anmälan senast 4 april till Samfundet S:t Erik, lotta@samfundetsterik.se alternativt via Simple Signup https://simplesignup.se/event/149619

 

minariet är kostnadsfritt med obligatorisk anmälan senast 1 april till Samfundet S:t Erik, lotta@samfundetsterik.se alternativt via Simple Signup https://simplesignup.se/event/149619

Se hela programmet här: Program