Revolution Slider Error: Slider with alias yttranden not found.
Maybe you mean: 'homeslider' or 'bli-medlem' or 'om-samfundet' or 'anslag' or 'kulturskyltar' or 'kontakt'

Opinion, seminarier & yttranden

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamhet tar sin utgångspunkt i stadgarna

Samfundets viktigaste uppgift är att i debatten om Stockholm och stadens framtida utveckling bidra till kunskapsuppbyggnad genom:

  • stadsbyggnadsseminarier
  • debatter och föredrag om Stockholm och Stockholms historia
  • yttranden såsom remissvar på översiktsplaner, detaljplaner och andra ärenden som berör Stockholm och stadens utveckling i Stockholms stad, landstinget, länsstyrelsen m fl beslutsfattande organ
  • stöd till forskning om Stockholm
  • stöd till konstnärlig verksamhet i och om Stockholm

Aktuell opinion

Klimatseminarium 11 nov 2019

Här hittar du programmet till Klimatseminarium 11 nov 2019 program

Här hittar du referat av Klimatseminarium 11 nov 2019

Här hittar du videoupptagning del 1 och del 2 från Klimatsemiariet 11 nov 2019

Tidigare seminarier, yttranden och skrivelser

Här kan du ladda ner rapporten Hur kunde det bli så här? om Stockholms stadsplanering som Samfundet S:t Erik i samarbete med Urban City Research och Svenska byggnadsvårdsföreningen gav ut juni 2018!

Här kan du ladda ner underlaget till rapporten ”Hur kunde det blir så här?”, Från dröm till sten -_De politiska partiernas agerande i planprocessen._A_Pemer

Seminarier

Torsdag 11 april 2019, kl 13.00–16.30, ABF-huset, Z-salen
I Stockholm finns många exempel på byggnadsverk med erkänt högklassig konstnärlig ut­smyckning. De utgör en viktig del av stadens offentliga miljö och bidrar till stadens skönhet och rika upplevelsevärden. Men tidens tand tär på materialen. Inte sällan innebär också ändrade förutsättningar att byggnader och funktioner behöver anpassas till nya förhållanden. Detta påverkar även de konstverk som utgör en integrerad del av det byggda.

I samverkan med ABF Stockholm vill Samfundet S:t Erik med detta seminarium uppmärksamma de ofta svåra utmaningar och viktiga vägvalsfrågor som uppstår när konstnärligt utsmyckade byggnads­verk behöver renoveras, exemplifierat av tre aktuella projekt

  • den nyss avslutade renoveringen av Nationalmuseum
  • den pågående restaureringen av Stockholms slotts fasader med dess rika stendekorationer
  • de förestående renoveringarna av tunnelbanestationer där konsten utgör en integrerad del av resenärsmiljön

Var: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm
När: Torsdagen den 11 april 2019, kl 13.00-16.30 (obs! registrering kl 12.30 utanför Z-salen)
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt med obligatorisk anmälan senast 4 april till Samfundet S:t Erik, lotta@samfundetsterik.se alternativt via Simple Signup https://simplesignup.se/event/149619

 

minariet är kostnadsfritt med obligatorisk anmälan senast 1 april till Samfundet S:t Erik, lotta@samfundetsterik.se alternativt via Simple Signup https://simplesignup.se/event/149619

Se hela programmet här: Program