Oops...
Slider with alias yttranden not found.

Opinion & yttranden

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamhet tar sin utgångspunkt i stadgarna

Samfundets viktigaste uppgift är att i debatten om Stockholm och stadens framtida utveckling bidra till kunskapsuppbyggnad genom:

 • stadsbyggnadsseminarier
 • debatter och föredrag om Stockholm och Stockholms historia
 • yttranden såsom remissvar på översiktsplaner, detaljplaner och andra ärenden som berör Stockholm och stadens utveckling i Stockholms stad, landstinget, länsstyrelsen m fl beslutsfattande organ
 • stöd till forskning om Stockholm
 • stöd till konstnärlig verksamhet i och om Stockholm

Aktuell opinion

Yttranden & skrivelser 2023

 (för äldre yttranden och yttranden för respektive stadsdel se arkivet nedan)

 1. Rosimunda, ang rivnings- resp byggnadslov, sbn 20230222
 2. Mariehamn 1 och del av Akalla 4_1, 2019-00670, 20230207
 3. Årsta 1:1, Parkstråket, vid kvarteret Barnet, Östberga, S-Dp 2020-07393, 20230206
 4. Bäverstocken 1 m.fl., södra Rågsved vid Bjursätragatan i stadsdelen Rågsved, S-Dp 2020-12583, 20230131
 5. Centrala Telefonplan, Västberga 1_1 m fl, dnr 2013-05016, 20230129 med bilaga
 6. Karlsviks strand, del av fastigheten Farsta 2_1 m fl , sdp 2012-13613, 20230126 med bilagor
 7. Terrasskvarteren i Norra Djurgårdsstaden, del av Hjorthagen 1_3 dnr 2021-12441, 20230124
 8. Clas på Hörnet, S-Dp 2018-12787, 20230117 med bilaga
 9. Uggleviksreservoaren ök mmd 20230103 med bilaga

 

Yttranden & skrivelser 2022

 (för äldre yttranden och yttranden för respektive stadsdel se arkivet nedan)

 1. Fatburen 1, Söderhallarna, Södermalm, sdp 2018-05872, 20221209
 2. Åkeshov 1:1 mfl, kv Famnen, Riksby och Åkeslund, dnr 2017-17450, 20221114
 3. Trängkåren 6 och 7, DN- och SWECO-huset, Marieberg, dnr 2019-07418, 20221107
 4. Djurgården 1_38 m fl, Beckholmen, dnr 2012-03013, 20221107
 5. Program för Fruängen, dnr 2019-14311, 20221019
 6. Yxan 4 m fl granskning, Södermalm, sdp 201614530, 20221013
 7. Byälvsvägen, dnr 2020-05367, Bagarmossen, Skarpnäck, 20220926
 8. Stallmästargården yttrande över syn 2022-09-22 (R)
 9. Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården sdp 2018-00710 ök mmd 20220711
 10. Silverskopan 3 m fl i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2021-14454 20220623
 11. Uggleviksreservoaren, Norra Djurgården 1_1, S-Dp 2020-02200, 20220614
 12. Västra Hagsätra, Hagsätra, Höstsådden 1 m.fl., dnr 2018-06778 20220609
 13. Bygg inte över Riddarholmskanalen, öppet brev till kommunstyrelsen m fl, 20220527
 14. Vinsta Johannelund, Vällingby, dnr 2019-12309, 20220524
 15. Gasverket östra, granskning, dnr 2014-12741 med bilagor, 20220510
 16. Clas på Hörnet, S-Dp 2018-12787, 20220503
 17. Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund, Stockholms kommun, mål nr P 6338-21, slutanförande 20220429
 18. Hammarbyhöjden 1_1 m.fl., Sjöstadshöjden, Södra Hammarbyhamnen, dnr 2016-13579, 20220423
 19. Alvik 1_18 m.fl., Alviks strand i stadsdelen Alvik, S-Dp 2019-07846, 20210407 med bilagor
 20. Yttrande staden överklagande av mmd dom, mål nr P 7186-21 betr Liljeholmsbadet 20220406 med bilagor
 21. Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården sdp 2018-00710 med bilaga 20220328
 22. Blackeberg 3_1 m fl, i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, sdp 2016-15112 överklagande till mmd, 202220314
 23. Kumlet 23, Skeppargatan 48-50, dnr 2021-03452, 20220307
 24. Tranbodarne 11, överklagande, dnr 2021-15391-575, 20220228 med bilagor
 25. Sperlingens Backe MÖD mål nr P 266-21 slutanförande 20220218
 26. Grimsta 1:2, Solleftegatan, Råcksta, dnr 2020-06528, 20220214
 27. Riksby 1:3, del av Lintavägen, dnr 2017-16020, 20220207
 28. Program för City, dnr 2017-06022, 20220131
 29. Cikadan 1 m fl, Hammarbyhöjden, dnr 2016-00773, 20220131
 30. Bromstens IP, förslag till skola, Bromsten 8:26 m.fl. i stadsdelen Bromsten, S-Dp 2020-15870 20220124
 31. Folkparksvägen, del av Västberga 1:1, Solberga, dnr 2019-11753 20210114
 32. Del av Södermalm 2:8 vid Lundagatan, Södermalm, dnr 2016-14774 20210114 med bilagor 
 33. Stallmästaregården överklagande 20220113 med bilagor

 Yttranden & skrivelser 2021

 (för äldre yttranden och yttranden för respektive stadsdel se arkivet nedan)

 1. Ang rivning och ombyggnad av förskolor, 20210119
 2. Arkövägen, del av Hammarbyhöjden 1:1 m.fl., Kärrtorp, dnr 2017-18840, 20210927
 3. Barkborren/Baggpipe Studios, Hammarbyhöjden, skrivelse, 20210226
 4. Barnhusväderkvarnen 36, Vasastaden, sdp 2017-19122, 20210826
 5. Bottenstocken, Gröndal, sdp 2020-03735, 20210427
 6. Boverkets buller, dnr 2747-2019 remissyttrande, 20210408 
 7. Burmanstorp 1 m fl i kv Våldö, Vitsand, norra delen av Telestaden med bilagor, sdp 2021-02505, 20210524
 8. Bygg och bo till lägre kostnad, remissyttrande, 20210324
 9. Dansken 1, Blackeberg, Bromma, dnr 2020-00884, 20210125
 10. Ett nytt regelverk för bygglov SOU 2021:47, yttrande ang betänkandet, 20211021 
 11. Fader Bergström 3 mfl, Hägersten, dnr 2015-18144, 20211004
 12. Fatburen 1 Södermalm, dnr 2018-05872, 20210401
 13. Genua 1, Ladugårdsgärde, Ö-malm. dnr 2018-03562, 20211018
 14. Hornsberg 10, sdp 2018-12332, 20210125 
 15. Johanneshov 1:1 del av Kylhuset 15, sdp 2019-04267, 20210607 
 16. Julrosen 11, Spånga församlingshus, Spånga, dnr 2021-09814, 20211217
 17. Kavelbron 2 m fl, Älvsjö, sdp 2020-08671, 20211029
 18. Klara City View, del av Norrmalm 4:41 m.fl, dnr 2017-02604, 20210315
 19. Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården, sdp 2018-00710, 20210510
 20. KVA Bergianska skrivelse, 20210315
 21. Landsknekten 4 och 22 i stadsdelen Älvsjö, S-Dp 2018-13333, 20210519
 22. Liljeholmen 1:1 (Liljeholmens centrum), S-Dp 2018-14587, 20210315
 23. Liljeholmsbadet överklagande av länsstyrelsens beslut, dnr 403-53202-2021, 20211027
 24. Liljeholmsbadet överklagande till länsstyrelsen av beslut om rivningslov,  dnr 2021-00880-575, 20210719
 25. Lillskogen 45 m.fl. i Bromma kyrka, dnr 2018-04943, 20210301 
 26. Marievik överklagande mmd dom mål nr P 1833-10, 20210623 med bilagor
 27. Marievik 15 m fl i stadsdelen Liljeholmen med bilagor, dnr  2010-14465, 20210301
 28. Mars och Vulcanus möd mål nr P 13581-20, 20210826
 29. Mars och Vulcanus 1 yttrande över rdf yttrande till möd,  20210719
 30. Mars och Vulcanus, yttrande över Raä:s yttrande till mmöd 20210617 med bilagor 
 31. Mars och Vulcanus 1, inhibiton överklagat bygglov mmöd, 20210429
 32. Munkbrohamnen överklagande lst temporärt bygglov badanläggning, dnr 2020-11119,  20210830 
 33. Odde 1 m fl, granskning sdp 2015-09817, 20210222
 34. Rättikan 1 och del av Enskede gård 1:1, dnr 2017-16414, 20210726
 35. Riddersvik förnyad granskning, sdp 2013-11692, 20210628
 36. Riset 11 överklagande bygglov till lst, 20210622 med bilagor
 37. Riset 11 skrivelse byggnadsnämnden ang ansökan bygglov, dnr 2020-08835-575, 20210309
 38. Riset 11 yttrande ansökan om bygglov, dnr 2020-08835-575 20210201
 39. Rädda Liljeholmsbadet 20210614
 40. Riv inte Liljeholmsbadet, 20210412
 41. Skeppsholmsviken 6 m fl, mål P 6338-21, möd, 20211103
 42. Sköndal 1:8 (Stora Sköndal, etapp 2) i stadsdelen Sköndal, sdp 2019-09138, 20211018
 43. Sothönan 3 m fl, Aspudden S-Dp 2016-09481, 20210118
 44. Sperlingens backe SSE RAÄ MÖD med bilagor, 20211109 
 45. Sperlingens backe,  yttrande möd, 20210816
 46. Sperlingens backe, överklagande av mmd:s avslag av Samfundet S:t Eriks överklagande, mål nr p 1858-20, 20210105 
 47. Stallmästaregården, 20210416
 48. Staven 8 mfl, Aspudden, sdp 2019-05855, 20210216
 49. Strandkyrkogården 1 i stadsdelen Skrubba, S-Dp 2020-01376, 20210205
 50. Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021:23, 20210913
 51. Tranbodarne 11 (KF-huset), överklagande lst med bilagor, 20210113
 52. Uggleviksreservoaren, i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2020-02200 20210825
 53. Västberga 1:1, Tåjärnet, Solberga, S-Dp 2016-16476 m bilaga 20210520
 54. Västra Hagsätra, samråd angående förslag till detaljplan, dnr 2018-06778, 20210111
 55. Yxan 4, fastigheten Yxan 4 m.fl., Södermalm, S-Dp 2016-14530, 20211122,
 56. Ånn 7 mfl Årsta, sdp 2017-15931, 20210215
 57. Årstafältet etapp 4A och etapp 4B, granskning, S-Dp 2017-06550 och 2017-19529, 20211026
 58. Östermalmstorg m m. Stadsbyggnadsnämnden ska besluta om stadens offentliga rum, Öppet brev  till kommunstyrelsen, cc bn & tn, 20210928
 59. Östra Hagastaden, Norrtull, sdp 2016-17865, 20211109 med bilaga 

 

Klimatseminarium 11 nov 2019

Här hittar du programmet till Klimatseminarium 11 nov 2019 program

Här hittar du referat av Klimatseminarium 11 nov 2019

Här hittar du videoupptagning del 1 och del 2 från Klimatseminariet 11 nov 2019

[/vc_column_text][/vc_column]

Här kan du ladda ner rapporten Hur kunde det bli så här? om Stockholms stadsplanering som Samfundet S:t Erik i samarbete med Urban City Research och Svenska byggnadsvårdsföreningen gav ut juni 2018!

Här kan du ladda ner underlaget till rapporten ”Hur kunde det blir så här?”, Från dröm till sten. De politiska partiernas agerande i planprocessen. A_Pemer

[/vc_row]