Revolution Slider Error: Slider with alias yttranden not found.
Maybe you mean: 'homeslider' or 'bli-medlem' or 'om-samfundet' or 'anslag' or 'kulturskyltar' or 'kontakt'

Opinion, seminarier & yttranden

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamhet tar sin utgångspunkt i stadgarna

Samfundets viktigaste uppgift är att i debatten om Stockholm och stadens framtida utveckling bidra till kunskapsuppbyggnad genom:

  • stadsbyggnadsseminarier
  • debatter och föredrag om Stockholm och Stockholms historia
  • yttranden såsom remissvar på översiktsplaner, detaljplaner och andra ärenden som berör Stockholm och stadens utveckling i Stockholms stad, landstinget, länsstyrelsen m fl beslutsfattande organ
  • stöd till forskning om Stockholm
  • stöd till konstnärlig verksamhet i och om Stockholm

Aktuell opinion

Klimatseminarium

Här hittar du programmet till Klimatseminarium 11 nov 2019 program

 

Yttranden och skrivelser 2019

Enskede Gård 1:1, del av kv Häradsdomaren, sdp 2017-09908. Insänt 190111
Södermalm 8:1 Bondesonen större sdp 2015-12748 Insänt 190114
Riddersvik, fast Hässelby villastad 36:1 m fl, sdp 2013-11692. Insänt 190128
Konsthallen 15 m fl, sdp 2018-00710. Insänt 190127.
Solhem 16:1, Spånga centrum, sdp 2015-08656. Insänt 190127
Remissvar Översiktsplaneutredningens delbetänkande Verkställighet av beslut om lov (SOU 2018:86) dnr N2018/05882. Insänt 190213
Björnmossevägen,Kälvesta 1:3 m fl, sdp 2017-09225. Insänt 190225.
Skogsnävan 1 och Rödtoppan 1 m fl Björnbodaskolan, VInsta, sdp 2016-19492. Insänt 190226.
Alvik Östra. Bromma. Dnr 2013-06240. Insänt 2019-03-28
Vildmannen 7, Norrmalm, S-Dp 2018-04653_ Norrmalm. S-Dp 2018-04653. Insänt 2019-04-10
Åskvädret 2 Hammarbyhöjden 1_1 Björkhagen 2015-18863 Björkhagen. SDp 2015-188 Insänt 201-04-23
Ålesund 1m. fl. i stadsdelen Husby. Dnr 2016-19140. Insänt 2019-04-26
Skarpnäck 1_1 bygglovsansökan bostadshus i anslutning Skogskyrkogården, dnr 2019-05295 tidsbegränsat bygglov för bostadshus i nära
anslutning till Skogskyrkogården, fastigheten. Insänt 2019-05-15
Beridarebanan 77, Hötorgsgången, Dnr 2018-07250. Insänt 20190626
Sperlingens backe, Östermalm, S-Dp 2014-00404. Insänt 20190829
Blackeberg 3:1 m.fl. Blackeberg och Södra Ängby, S-Dp 2016-15112. Insänt 20190903
Skärholmsdalen, del av Skärholmen 2:1 invid Gillsätra, Kråkholmen m.fl., S-Dp 2016-1538. Insänt 190905
Gasverket Östra, del av Hjorthagen 1:3, förslag till detaljplan, S-Dp 2016-15385. Insänt 190910
Grimsta 1:2, del av Grimsta 1:2, Hässelby-Vällingby, S-Dp 2016-17700. Insänt 191007
Backtimjan 1 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2017-13215. Insänt 191007
Dalhagens bollplan, del av Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen Husby, S-Dp 2016-14995. Insänt 191015
Marievik 15 m.fl., i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm, S-Dp 2010-14465. Insänt 191015
Skeppsholmsviken 6 m.fl., Gröna Lund, yttrande beträffande förnyad granskning av förslag till detaljplan, S-Dp 2016-06685. Insänt 191021

 

Tidigare seminarier, yttranden och skrivelser

Här kan du ladda ner rapporten Hur kunde det bli så här? om Stockholms stadsplanering som Samfundet S:t Erik i samarbete med Urban City Research och Svenska byggnadsvårdsföreningen gav ut juni 2018!

Seminarier

Torsdag 11 april 2019, kl 13.00–16.30, ABF-huset, Z-salen
I Stockholm finns många exempel på byggnadsverk med erkänt högklassig konstnärlig ut­smyckning. De utgör en viktig del av stadens offentliga miljö och bidrar till stadens skönhet och rika upplevelsevärden. Men tidens tand tär på materialen. Inte sällan innebär också ändrade förutsättningar att byggnader och funktioner behöver anpassas till nya förhållanden. Detta påverkar även de konstverk som utgör en integrerad del av det byggda.

I samverkan med ABF Stockholm vill Samfundet S:t Erik med detta seminarium uppmärksamma de ofta svåra utmaningar och viktiga vägvalsfrågor som uppstår när konstnärligt utsmyckade byggnads­verk behöver renoveras, exemplifierat av tre aktuella projekt

  • den nyss avslutade renoveringen av Nationalmuseum
  • den pågående restaureringen av Stockholms slotts fasader med dess rika stendekorationer
  • de förestående renoveringarna av tunnelbanestationer där konsten utgör en integrerad del av resenärsmiljön

Var: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm
När: Torsdagen den 11 april 2019, kl 13.00-16.30 (obs! registrering kl 12.30 utanför Z-salen)
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt med obligatorisk anmälan senast 4 april till Samfundet S:t Erik, lotta@samfundetsterik.se alternativt via Simple Signup https://simplesignup.se/event/149619

 

minariet är kostnadsfritt med obligatorisk anmälan senast 1 april till Samfundet S:t Erik, lotta@samfundetsterik.se alternativt via Simple Signup https://simplesignup.se/event/149619

Se hela programmet här: Program