Oops...
Slider with alias yttranden not found.

Opinion, seminarier & yttranden

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamhet tar sin utgångspunkt i stadgarna

Samfundets viktigaste uppgift är att i debatten om Stockholm och stadens framtida utveckling bidra till kunskapsuppbyggnad genom:

  • stadsbyggnadsseminarier
  • debatter och föredrag om Stockholm och Stockholms historia
  • yttranden såsom remissvar på översiktsplaner, detaljplaner och andra ärenden som berör Stockholm och stadens utveckling i Stockholms stad, landstinget, länsstyrelsen m fl beslutsfattande organ
  • stöd till forskning om Stockholm
  • stöd till konstnärlig verksamhet i och om Stockholm

Aktuell opinion

  Yttranden & skrivelser 2021

  (för äldre yttranden och yttranden för respektive stadsdel se arkivet nedan)

Ang rivning och ombyggnad av förskolor, 20210119

Barkborren/Baggpipe Studios, Hammarbyhöjden, skrivelse, 20210226

Barnhusväderkvarnen 36, Vasastaden, sdp 2017-19122, 20210826

Bottenstocken, Gröndal, sdp 2020-03735, 20210427

Boverkets buller, dnr 2747-2019 remissyttrande, 20210408 

Burmanstorp 1 m fl i kv Våldö, Vitsand, norra delen av Telestaden med bilagor, sdp 2021-02505, 20210524

Bygg och bo till lägre kostnad, remissyttrande, 20210324

Dansken 1, Blackeberg, Bromma, dnr 2020-00884, 20210125

Fatburen 1 Södermalm, dnr 2018-05872, 20210401

Hornsberg 10, sdp 2018-12332, 20210125 

Johanneshov 1:1 del av Kylhuset 15, sdp 2019-04267 , 20210607 

Klara City View, del av Norrmalm 4:41 m.fl, dnr 2017-02604, 20210315

Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården, sdp 2018-00710, 20210510

KVA Bergianska skrivelse, 20210315

Landsknekten 4 och 22 i stadsdelen Älvsjö, S-Dp 2018-13333, 20210519

Liljeholmen 1:1 (Liljeholmens centrum), S-Dp 2018-14587, 20210315

Liljeholmsbadet överklagande till länsstyrelsen av beslut om rivningslov,  dnr 2021-00880-575, 20210719

Lillskogen 45 m.fl. i Bromma kyrka, dnr 2018-04943, 20210226 

Marievik överklagande mmd dom mål nr P 1833-10, 20210623 med bilagor

Marievik 15 m fl i stadsdelen Liljeholmen med bilagor, dnr  2010-14465, 20210301

Mars och Vulcanus 1, inhibiton överklagat bygglov mmöd, 20210429

Mars och Vulcanus 1 yttrande över rdf yttrande till möd,  20210719

Mars och Vulcanus, yttrande över Raä:s yttrande till mmöd 20210617 med bilagor 

Munkbrohamnen överklagande lst temporärt bygglov badanläggning, dnr 2020-11119,  20200830 

Rättikan 1 och del av Enskede gård 1:1, dnr 2017-16414, 20210726

Riddersvik förnyad granskning, sdp 2013-11692, 20210628

Riset 11 överklagande bygglov till lst, 20210622 med bilagor

Riset 11 skrivelse byggnadsnämnden ang ansökan bygglov, dnr 2020-08835-575, 20210309

Riset 11 yttrande ansökan om bygglov, dnr 2020-08835-575 20210201

Riv inte Liljeholmsbadet, 20210412

Roslagsbanan 18 m.m. Norra Djurgården, S-Dp 2017-18577, 20201221

Sothönan 3 m fl, Aspudden S-Dp 2016-09481, 20210118

Stallmästaregården, 20210416

Staven 8 mfl, Aspudden, sdp 2019-05855, 20210216

Strandkyrkogården 1 i stadsdelen Skrubba, S-Dp 2020-01376, 20210205

Stärkt planering för en hållbar utveckling, SOU 2021_23 , 20210913

Tranbodarne 11 (KF-huset), överklagande lst med bilagor, 20210113

Västberga 1:1, Tåjärnet, Solberga, S-Dp 2016-16476 m bilaga 20210520

Västra Hagsätra, samråd angående förslag till detaljplan, dnr 2018-06778, 20210111

Ånn 7 mfl Årsta, sdp 2017-15931, 20210215

 

Klimatseminarium 11 nov 2019

Här hittar du programmet till Klimatseminarium 11 nov 2019 program

Här hittar du referat av Klimatseminarium 11 nov 2019

Här hittar du videoupptagning del 1 och del 2 från Klimatseminariet 11 nov 2019

Här kan du ladda ner rapporten Hur kunde det bli så här? om Stockholms stadsplanering som Samfundet S:t Erik i samarbete med Urban City Research och Svenska byggnadsvårdsföreningen gav ut juni 2018!

Här kan du ladda ner underlaget till rapporten ”Hur kunde det blir så här?”, Från dröm till sten. De politiska partiernas agerande i planprocessen. A_Pemer