Samfundet S:t Erik har tagit del av det övergripande programmet för Östberga/Årstafältet södra, Dnr 2015-08443, och tycker att det är genomarbetat på en strukturell nivå och har ett pedagogiskt upplägg.

Fokus på de två föreslagna stråken, det urbana och det gröna stråket, skapar kvaliteter och kopplar samman Liseberg med det nya Årstafältet. Den interna parkstrukturen i söder med Lisebergsparken och det grenande stråket mot parklekens backe påverkas dock mycket negativt av den föreslagna bebyggelsen längs anslutande gator. Här anser Samfundet att bebyggelsen måste minskas i volym och kraftigt dras tillbaka från grönstråken för att inte riskera att soliga sydvästvända tall- och ekmiljöer ersätts av bebyggelsefronter.

Sammanfattningsvis anser samfundet att planförslaget bör omstuderas med avseende på mötet mellan ny och befintlig bebyggelse, att exploateringen inom ramen för grönstrukturen bör minskas samt att en bättre inarbetning av befintliga landskaps- och kulturvärden sker.

 

Läs yttrandet i sin helhet här

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere