”Tellus Towers” vid Telefonplan
Foto: Wingårdhs

 

Samfundet S:t Eriks sammanfattade synpunkter

”Tellus Towers har ingen relevans i Stockholms stadsbild. I övrigt anser Samfundet att området mycket väl kan bebyggas under förutsättning att det görs i volymer och skala som anpassar sig till den befintliga bebyggelsens karaktär, i synnerhet i det kvarter som vänder sig mot Telefonfabriken och LM-staden. I sin nuvarande form innebär förslaget en oacceptabel inverkan både på riksintresseområdet LM-Ericsson och LM-staden, och områdets höga kulturvärden.
Samfundet efterlyser en uttalad policy från stadens sida om vilka punkter/företeelser som kan vara lämpliga att markera med byggnader högre än stadssilhuetten, samt även en formulering av maxhöjder för olika lägen.” Läs hela yttrandet här: https://drive.google.com/file/d/1HKFBCpbo0iRtgxSQ0InnF2b-GpvWZ6xj/view

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere