Yttrande Ängbykyrkan (kv Blekingen 3) Blackeberg, bygglov för rivning och tillbyggnad

Yttrande Ängbykyrkan (kv Blekingen 3) Blackeberg, bygglov för rivning och tillbyggnad

Samfundet S:t Erik har skrivit ett yttrande i ett bygglovsärende avseende Ängbykyrkan i Blackeberg. Här vill man riva, bygga till och om delar av kyrkoensembeln. Kyrkan ligger vackert på en höjd ovanför Islandstorget i Bromma. Ängbykyrkan stod färdig 1959 och är den enda kyrka som ritats av Björn Hedvall, en av sin tids främsta svenska arkitekter.