Vildmannen 7 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2018-04653

Vildmannen 7 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2018-04653

Foto: Holger Ellgaard

Planförslaget innebär en återuppbyggnad med bibehållna gatufasader av fastigheten Vildmannen 7, belägen i hörnet Jakobsbergsgatan/ Biblioteksgatan, som år 2017 brandhärjades.

”Samfundet S:t Erik ser mycket positivt på att byggnaden återuppbyggs efter branden med ambitionen att bevara och restaurera den dekorativt utformade stenfasaden och att den tidigare förändrade bottenvåningen i stort får tillbaka sitt ursprungliga uttryck med valvbågar i affärer­nas skyltfönster. Samfundet finner det glädjande att den nya byggnaden i princip kommer att upplevas så som den gjorde före branden, i alla fall av den förbipasserande allmänheten.”

Läs hela yttrandet här: https://drive.google.com/file/d/1UQgbk5JNUraon6_DhxLDc_Qd5R_ySgNM/view