Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks och Stockholmia – forskning och förlags pris till bästa master- eller magisteruppsats om Stockholmsförhållanden. Priset instiftades 2009.

Tävlingsregler
Insända uppsatser ska vara framlagda och godkända master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus vid högskola eller universitet innevarande års vår- eller hösttermin. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.

Priset
Prissumman är på 15 000 kronor. Den vinnande uppsatsen kommer också att efter eventuell redigering publiceras på Stockholmia – forskning och förlags hemsida i serien Stockholmia essä och på Samfundet S:t Eriks hemsida. Därutöver kan högst två bidrag belönas med hedersomnämnanden.

Pris och hedersomnämnanden utdelas vid Samfundet S:t Eriks årsmöte under mars eller april månad.

Juryn
Priskommittén består av Samfundet S:t Eriks ordförande, universitetslektor Monica Andersson, chef för Stockholmia forskning och förlag, docent Rebecka Lennartsson samt en person som utses av samfundet och Stockholmsforskningen i förening, idag  professor i Stockholmshistoria Sven Lilja.

Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Nominering
Nominering för Stockholmiapriset 2016 ska ha inkommit senast den 31 januari 2016. Skicka din uppsats eller det bidrag du vill nominera i digital form till info.stockholmia@stockholm.se.

Hämta här: Utlysning Stockholmiapriset 2016