Stiftelsen Höjerings bokförlag för Stockholmiana

Stipendium ur Höjerings Bokförlag för Stockholmiana har delats ut sedan 2003, och är ett av flera stipendier och anslag som Samfundet S:t Eriks styrelse beslutar om och delar ut.

Ansökan om stipendium insändes till stiftelsen, c/o Samfundet S:t Erik, senast 15 april och 15 september varje år.

Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana har som syfte

”att öka forskningen kring Stockholm och dess historia, genom att utdela stipendier ur den löpande avkastningen på sin förmögenhet till forskare som har för avsikt att såväl bedriva forskning kring Stockholm och dess historia som publicera uppnådda resultat i bokform. ”