Seminarier

Som ett led i opinionsarbetet arrangerar samfundet seminarier på aktuella stadsbyggnadsteman. Seminarierna vänder sig till alla med professionellt eller ideellt engagemang i Stockholms stadsmiljö.

Satsa på kvalitet när Stockholm byggs ut -Områdesplanering som medel

8 oktober 2015, Bryggarsalen Norrtullsgatan 12 N
Satsa på kvalitet när Stockholm byggs ut 8 oktober 2015
Områdesplanering som medel 2015 dokumentation

Politikerna vill bestämma mer över hur Stockholm ska bebyggas. Epstein STHLM 151008

 

Vilken stad vill du ha? Stor valdebatt om Stockholm!

26 augusti 2014 i Kungsträdgården, stora scenen
Valdebatt Vilkenstad vill du ha 26 augusti 2014
Debattartikel Vilken stad vill du ha 0140826

Stockholms Byggnadskultur

2 april 2014, Svenska Läkarsällskapets hus
Inbjudan & program Stockholms byggnadskultur 2 april 2014

Stockholm På Väg

12 november 2013, Stockholms byggnadsförening
Inbjudan & program Stockholm på väg 12 november 2013
Stockholm På Väg 2013 Sammanfattning

Var Vad & för Vem? Om kvaliteter i planering och bostadsbyggande

17 april 2013, Färgfabriken
Var Vad och för Vem 2013 folder
Var Vad och för Vem 2013 sammanfattning

Stockholms karaktär och identitet

21 november 2012, Stockholms Byggnadsförening
Stockholms karaktär och identitet 2012 folder
Stockholms karaktär och identitet sammanfattning

Parken i Staden och Staden i Parken

7 mars 2012, Svenska Läkarsällskapets hus
Parken i Staden och Staden i Parken 2012 folder
Parken i Staden och Staden i Parken 2012 sammanfattning

Offentliga rum

17 november 2011, Stockholms Byggnadsförening
Offentliga Rum 2011 folder
Offentliga Rum 2011 sammanfattning

Stadsplanering och segregation

10 mars 2011, Nürnberghuset
Stadsplanering och Segregation 2011 folder
Stadsplanering och Segregation 2011 sammanfattning

Höga hus i Norden

10 februari 2011, Stockholms Byggnadsförening

Höga Hus i Norden 2011 folder
Höga Hus i Norden 2011 sammanfattning

Hearing Slussen

13 september 2010, KTH
Hearing Slussen 2010 program
Hearing Slussen 2010 sammanfattning

Stockholm Identity

4 maj 2010, Arkitekturmuseet
Stockholm Identity 2010 sammanfattning