Mottagare Min Stockholmsskildring

Uppsatstävlingen Min Stockholmsskildring instiftades läsåret 2014 med första prisutdelning 2015.

 

2015 Josefin Malmberg och Edvin Ahlander

 

Josefin Malmberg och Blackebergs gymnasium genom ansvarig lärare Jakob Frick tilldelas 1:a pris 2015 för uppsatsen Gitarrfantasten på Söder.

 

Motiveringen lyder:

Josefin Malmbergs uppsats, som har karaktär av reportage, har en tydlig Stockholmsanknytning där tyngdpunkten ligger mer på personer än på platsen. Den innehåller såväl historiska som samtida skildringar, samt är välskriven och lättläst med stark närvarokänsla. Informationen som förmedlas är inte tidigare dokumenterad. Uppsatsen är personlig, intressant och roligt att läsa.

Gitarrfantasten på söder – Josefin Malmberg

 

 

Edvin Ahlander och Viktor Rydbergs Gymnasium, Odenplan genom ansvarig lärare  Pernilla Löfgren tilldelas 1:a pris 2015 för uppsatsen Oväsen bakom väggarna

 

Motiveringen lyder:

Edvin Ahlander har skrivit en klokt reflekterande och sökande uppsats om ett svårt tema. Den har en stark platsanknytning till Långbro i södra Stockholm och den fångar varje tids historia. Uppsatsen imponerar på juryn trots att den är litet väl kort. Den är stilistiskt suverän, har ett starkt historiemedvetande och en intressant perspektivförskjutning.

 

Oväsen bakom väggarna – Edvin Ahlander