Min Stockholmsskildring

Samfundet S:t Eriks tävling för bästa gymnasieuppsats om Stockholm!

Skriv om Stockholm!
Staden Stockholm – city och förort. Historia och nutid. Kända och okända händelser, platser, miljöer och människor! Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Skriv en uppsats om Stockholm utifrån ett personligt eller objektivt perspektiv. Allt från stadsbyggnad till stadens politiska, sociala och kulturella liv idag och i äldre tider vill vi ta del av!

Uppsatstävlingen ”Min Stockholmsskildring” instiftades läsåret 2014 och vänder sig till  gymnasieelever som vill skriva om Stockholm.

Om tävlingen
Uppsatsernas ämne och innehåll kan variera men skall utgå från platsen, staden Stockholm. Uppsatsen skall vara skriven aktuellt läsår samt hålla sig inom ramen 10 000-20 000 tecken inklusive blanksteg. En väl meriterad jury bedömer uppsatserna utifrån tematisk Stockholmsanknytning, faktabakgrund och saklighet, originalitet, tillgänglighet och språkbehandling. Vi ser gärna tävlingsbidrag inom ramen för Gymnasiearbetet, men det är inte ett krav.

Pris
Tre uppsatser belönas. 1:a pris om 5000 kr samt två stycken 2:a pris om 2500 kr vardera. Ett personligt årsmedlemskap i Samfundet S:t Erik tillfaller pristagarna samt ett medlemskap till deras respektive skolor. De tre pristagarnas klasser får ett fritt besök på Stockholms Stadsmuseum eller Medeltidsmuseum inklusive valfri guidning/visning. De belönade uppsatserna omnämns i Samfundet S:t Eriks årsbok samt publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida. Ett urval tävlingsbidrag publiceras digitalt på Stockholmskällan. Prisutdelning sker i samband med Samfundet S:t Eriks höstmöte.

Jury
Juryn (2016) består  av Susanne Ingo, vice ordförande i samfundet S:t Erik, Sven Lilja, professor i Stockholms Historia vid Stockholms universitet, Tina Rodhe chef för Medeltidsmuseet, Frida Stark Lindfors Stockholmskällan samt Anders Sjöbrandt, forskare vid Historiska institutionen Stockholms Universitet och styrelseledamot Historielärarnas förening.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Uppsatstävlingen är ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik och Historielärarnas förening, Stockholmskällan samt Stadsmuseum och Medeltidsmuseum i Stockholm.

 

 

Välkommen att skicka in ditt bidrag!

 

 

Monica Andersson

Ordförande i Samfundet S:t Erik

 

 

Kontaktperson: Susanna Detthoff, tel: 08-21 09 24 eller e-post: susanna@samfundetsterik.se

 

Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. Samfundet S:t Eriks uppsatstävling för gymnasister sker i samarbete med Historielärarnas förening, Stockholmskällan, Stadsmuseet och Medeltidsmuseet.


Samfundet St Eriks uppsatstävling Min Stockholmsskildring 2016

Urval tävlingsbidrag 2015 publicerade på Stockholmskällan