Broskyltar

2007 inleddes ett samarbete med Trafikkontoret att sätta upp skyltar på ett urval historiskt viktiga broar. Broarnas  skylttexter listas nedan i bokstavsordning.

Vill du bli Skyltfadder? Läs mer

Apatébron
invigdes 2002 efter en internationell tävling. Bron är ett landmärke i Hammarby Sjöstad och förbinder Sickla udde och dess strandpromenad i norr med kajområdet i söder. Platsen gav förutsättningen för ett stycke arkitektur- och ingenjörskonst. Den utanpåliggande spännarmeringen är infäst i södra sidans tunga konstruktion så att brospannet vilar lätt på upplaget i vassbältet. Arkitekter var Magnus Ståhl, Erik Andersson och Jelena Mijanovic. Bron fick både det svenska Stålbyggnadspriset och the European Steel Design Award 2003.
The bridge was designed by architects Magnus Ståhl, Erik Andersson and Jelena Mijanovic for an international competition and was opened in 2002. Most of the weight is supported by the exposed tension rods on the south side, making an architectural feature of the engineering. The bridge won the European Steel Design Award in 2003. (2012)

Danvikstullsbroarna
Hammarby sjö hade här sitt utlopp i en bäck med, sedan århundraden tillbaka, en träbro. Järnvägsviadukten för Saltsjöbanan tillkom 1893. När Hammarbyleden drogs fram för att skapa en kanal mellan Hammarby sjö och Saltsjön ersattes de båda av en enkelarmad klaffbro 1922. År 1956 kompletterades denna med den södra bron, ritad av arkitekten David Dahl, av samma typ men med ett annat utseende och breddad 1977. Den segelfria höjden är 12,5 meter.
This has been a bridging point for many centuries. When the waterway was extended a new bridge was constructed, a single-leaf bascule bridge which was opened in 1922. A parallel bascule bridge was added in 1956, designed by architect David Dahl. This was widened in 1977. The two bridges have 12,5 metres of headroom. (2012)

Djurgårdsbron
Djurgårdsbron byggdes 1897 (på Bergsunds mekaniska verkstad) som entré till den stora Konst- och industriutställningen detta år. Arkitekt var Erik Josephson och konstruktör Carl Fraenell. De fyra nordiska gudagestalterna utformades av skulptören Rolf Adlersparre. Mot Strandvägen står Heimdall (gudarnas väktare vid bron Bifrost – regnbågen – som förbinder jorden med himlen) och Frigga. Mot Djurgården vänder sig Tor och Freja.
The bridge was designed by Erik Josephson as an entrance to the grand exhibition of art and industry of 1897. Four Nordic gods protect the bridge: Heimdall – who guards the bridge connecting heaven and earth in Norse mythology, Frigg, Thor and Freyja. (2006)

Djurgårdsbrunnsbron
är en svängbro, invigd 1884 då den ersatte en fast bro. Karl XIV Johan lät inleda kanalprojektet genom muddring och breddning av det igenslammade vattendraget.Leden förkortade sjövägen mellan Värtan och Nybroviken. Den öppningsbara bron gav fri passage både för mastade fartyg och landtransporter ut till Blockhusudden.Bron är stadens enda bevarade svängbro – men sedan 1966 ej längre öppningsbar.
The swing bridge was built in 1884 to replace an earlier fixed bridge. It allowed access both to sailing vessels and motor vehicles on their way to Blockhusudden.This is the only remaining swing bridge in Stockholm but it has not been opened since 1966. (2012)

Gamla Årstabron
invigdes 1929. Tidigare gick tågen på en järnvägsbank med svängbar bro vid Hornstull. Den nya farleden genom Hammarby sjö förutsatte en högbro. Efter en internationell tävling ritade arkitekten Cyrillus Johansson med konstruktörerna Ernst Nilsson och Salomon Kasarnowsky den ursprungligen öppningsbara järnvägsbron. Tanken var att också bygga en bilväg ovanpå järnvägen. Bron renoverades när den nya Årstabron togs i bruk år 2005.
The bridge was opened in 1929 to improve rail access to Stockholm. The new approach necessitated an elevated bridge, with a central section that could be raised for shipping. The bridge was designed by architect Cyrillus Johansson with Ernst Nilsson and Salomon Kasarnowsky as structural engineers. (2013)

Liljeholmsbron
Den första bron, Hornsbron, var en pålbro 1669 (av Tessin d.ä.), ersatt omkring 1680 av en flottbro (från 1890 öppningsbar) från Hornstulls tullhus, vilket revs 1933. 1915 byggdes en kraftigare träbro längre österut för spårvägs- och biltrafik, ersatt av en öppningsbar högbro 1928, uppförd av den närbelägna Bergsunds mekaniska verkstad. Arkitekt var Carl Bergsten, konstruktör E. Nilsson. Bron dubblerades i öster 1954. Intill bron gick 1860 – 1929 södra stambanan på en järnvägsbank, delvis bevarad vid Hornstull.
The first bridge on this site was designed by Nicodemus Tessin the Elder in 1669. The present cantilever bridge dates from 1928 and was doubled in width in 1954. The architect was Carl Bergsten and the structural engineer E. Nilsson. (2007)

Norrbro
Bron beslutades 1756, men var färdig först 1807 och är Stockholms enda bevarade stenvalvbro. Arkitekt var C.F. Adelcrantz. Läget mittemot slottet planerades redan på 1600-talet av Jean de la Vallée och Tessin d.y. och innebar att ett tidigare brofäste vid Skeppsbron övergavs. Med sina dåvarande basarbyggnader blev Norrbro en populär mötesplats under 1800-talet. Hissen till Strömparterren från 1978 ritades av AOS arkitekter. Kopiorna av de egyptiska bronslejonen vid norra brofästet uppsattes 1926.
Stockholm’s only existing bridge with stone vaulting dates from 1807. It was designed by C.F. Adelcrantz in accordance with plans for a bridge at the site by Jaen de la Vallée and Tessin the Younger. The bronze copies of Egyptian lions on the north side are from 1926. (2007)

Nya Årstabron
invigdes 2005. En ny bro över Årstaviken med fler spår mellan Stockholms södra och Årsta var en viktig förutsättning för att kunna utöka tågtrafiken genom centrala Stockholm. Arkitekt är Foster & Partners som tillsammans med konsultgruppen Ove Arup A/S vann en internationell tävling om brons utformning. Höga krav ställdes på att den nya bron, byggd i armerad infärgad betong, skulle samspela väl med den gamla.
The design, in reinforced, coloured concrete, was by Foster & Partners in consultation with Arup. It was selected following an international competition for a new Årsta bridge to provide much-needed rail capacity for the growing city. Particular importance was given to the interplay between the old and new bridges. (2013)

Riddarholmsbron
På medeltiden fanns en träbro, Munkbron. (Riddarholmen kallades då Gråmunkeholmen.) En valvbro av sten byggdes 1784 – 1789, ritad av Erik Palmstedt, med samtidig reglering av torgen på bägge sidor. När järnvägen drogs fram ersattes bron 1867 av en gjutjärnsbro. En sten från den gamla bron, med inskription 1784, är uppsatt på kajen vid östra brofästet och ett brovalv återfinns i stadshusträdgården. Den nuvarande betongbron byggdes 1958. Arkitekt var G. Lené och konstruktör E. Wretblad. På Munkbron finns ett minnesmärke över de olika broarna av B. I. Lundkvist.
There has been a bridge on this site ever since the medieval ”Monks Bridge” used by the Franciscan friars. A stone bridge was replaced by one of cast iron to accommodate the railway in 1867. The present concrete bridge from 1958 was designed by G. Lené. (2007)

Riksbron
Först i samband med uppförandet av riksdagshuset och riksbanken kom den länge diskuterade bron till stånd. 1907 byggdes en gångbro av stål med fackverksbalkar, av folkhumorn döpt till ”Råttfällan”. Dagens smäckra betongbro från 1931 ritades av Ragnar Östberg med K. A. Wickert som konstruktör. De eleganta gatlyktorna är från denna tid. Brovalvet bildas av två halvor som balanseras av motvikter inne i brofästena.
The bridge replaces a steel footbridge from 1907. The stylish arch of the roadway consists of two concrete cantilevers. The design was by Ragnar Östberg and the structural engineer was K.A. Wickert. The elegant lamps date from the same period. (2007)

Skansbron
Över den så kallade Skansgraven, resterna av ett äldre befästningsverk och vallgrav, hade det länge funnits en mindre träbro.När Hammarbyleden byggdes som en kanal mellan Årstaviken och Hammarby sjö krävdes en större bro. Den stod färdig 1925 som en dubbel klaffbro av stål med en fri segelhöjd på 12,5 meter. För konstruktionen stod Hamnstyrelsen. Det trafikkaos som de ständiga broöppningarna skapade gjorde att Skanstullsbron byggdes på 1940-talet.
When the waterway was widened to give access to larger vessels a new bridge was needed. Opened in 1925, the steel bridge has double bascule leaves and provides 12,5 metres of headroom for boats. Constant opening for vessels, which have a right of way, led to the construction of Skanstullsbron in the 1940s. (2012)

Skanstullsbron
De ständiga öppningarna av den låga Skansbron från 1925 gjorde att man snart byggde ännu en bro. Här skulle också T-banan som förlängdes från Skanstull till de södra förorterna gå. Bron var tänkt att byggas av stål men kom att uppföras av betong med sexton smäckra spann. Den stod klar 1947, 583 meter lång med 32 meters segelfri höjd. Arkitekt var David Dahl, Stockholms Hamnstyrelse stod för konstruktionen. Den tredje bron här, Johanneshovsbron, invigdes 1984.
The steel bascule bridge, which opens for passing ships, dates from 1925. A new bridge to carry vehicles and subway trains to the southern suburbs, was inaugurated in 1947. The sixteen-span concrete bridge was designed by architect David Dahl. It is 583 metres long, with 32 metres of headroom. A third bridge, Johanneshovsbron, was added in 1984. (2012)

Skeppsholmsbron
Den första bron, en träbro med vindbrygga, anlades på 1640-talet när flottan flyttade från Blasieholmen till Skeppsholmen. Den kallades först Holmbron. Efter en brand 1822 byggdes en provisorisk flottbro. Den ersattes 1861 av en av Sveriges första broar av valsat smidesjärn, med Karl XV:s krönta monogram, ritad av Gustaf  De Geer och konstruerad av Otto Carlsund vid Motala verkstad. Mittpartiet med körbanan ersattes 1999 med en stål- och betongkonstruktion medan bron i övrigt restaurerades.
The present bridge is one of the first wroughtiron bridges erected in Sweden. It was designed by Gustaf De Geer and engineered by Otto Carlsund in 1861. The balustrade bears the monogram of King Karl XV. (2007 reviderad 2011)

Stadshusbron
Föregångaren till Stadshusbron, Nya Kungsholmsbron, var en flottbro som byggdes 1669 – 1672. Med sina 500 meter var den en av Europas längsta. I samband med utfyllnader i Klara sjö kunde man senare ersätta den medkortare broar. Den nuvarande bron stod klar 1919, ritad av stadens byggnadskontor under medverkan av arkitekt Ragnar Östberg och byggd av Gutehoffnungshütte, Duisburg och Luth & Rosén, Stockholm. Efter lång diskussion gjordes bron öppningsbar, men det rörliga mittspannet nitades igen 1949.
In thre C17th , a pontoon bridge – at 500 metres one of the longest in Europe – linked Kungsholmen to the mainland. Landfill led to shorter bridges being built. The design of the present one was supervised by Ragnar Östberg and the bridge was opened in 1919. (2007)

Stallbron
Namnet härrör från det kungliga stallet, som låg på Helgeandsholmen. Bron nämns 1288 och ledde snett över Helgeandsholmen med fortsättning till Gustaf Adolfs torg. Broarna över norra och södra strömfåran kallades gemensamt Norrbro. Dess betydelse var så stor att de närliggande städerna under medeltiden ålades att bidra till underhållet. Dagens bro (från Keillers mek. verkstad) invigdes 1904. Den breddades 1978 med en täckt passage för riksdagsledamöterna (AOS arkitekter). Den stora granitskulpturen togs ned från riksdagshusets tak på 1930-talet.
A bridge leading over the royal stables is first mentioned in 1288. The present bridge was opened in 1904. It was widened in 1978 and an enclosed passage was added beneath the bridge to link parliament with its offices. (2007)

Tranebergsbron
invigdes 1934 och var Stockholms första högbro, då med världens längsta betongspann. Arkitekter var Paul Hedquist och David Dahl, konstruktörer Ernst Nilsson och Salomon Kasarnowsky. Det var Gustav III som lät bygga den första bron, en del av en ny väg ut till Drottningholm. En flottbro byggdes omkring 1850 som 1914 ersattes av en pontonbro av järn med spårvagnstrafik till de nya villastadsdelarna. 1999-2005 renoverades bron och byggdes till.
Stockholm’s first high-level bridge was designed by architects Paul Hedquist and David Dahl. Structural engineers were Ernst Nilsson and Salomon Kasarnowsky. The bridge opened in 1934 and featured what was then the world’s longest concrete span. It was completely renovated, and a parallel span was erected, in the years 1999 to 2005. (2013)

Vasabron
Vasabron ritades och konstruerades av Emil von Rothstein och invigdes 1878. Den var tekniskt innovativ, med undervattensgjutna betongfundament och eleganta valvbågar av gjutstål från närbelägna Atlas verkstäder. Bron byggdes om för spårvägstrafik 1909. Lyktorna i jugendstil är från denna tid. Bron har givit namn åt den under 1880-talet nyanlagda Vasagatan.
This technically innovative bridge from 1878 was designed and engineered by Emil von Rothstein. The elegant cast-iron vaulting is supported by concrete piers. Alternations were made in 1909 to allow trams to use the bridge. the stylish art nouveau lamps are original. (2007)

Västerbron
Västerbron uppfördes efter Stockholms första generalplan 1928 och invigdes 1935. Det var den första bro som flyttade genomfartstrafiken från Gamla Stan. Med sina  602 meter är den ännu landets längsta bågbro i stål. Arkitekter var Birger Borgström, David Dahl och Paul Hedqvist, konstruktörer Salomon Kasarnowsky och E. Nilsson. Dortmunder Union och Motala verkstad byggde bron.
Built to relieve traffic congestion, the bridge was opened in 1935. At 602 metres it is the longest steel arch-bridge in Sweden. It was designed by B. Borgström, D. Dahl and P. Hedqvist with S. Kasarnowsky and E. Nilsson as the structural engineers. (2007)