Märkesår i samfundets historia

Märkesår i samfundets historia från 1901 och till idag.

 

1901 Samfundet S:t Erik stiftas

1903 Första årsboken ges ut

1906 Byggnadsinventering genomförs i Gamla Stan

1912 Byggnadsinventering genomförs på Söder

1913 Johan Unmans donation, förvaltas av Länsstyrelsens Donationsstiftelser, vars avkastning tillfaller samfundet att användas i samfundets syften

1915 Förslag lämnas för ”ordnande” av slussen

1916 Borgarhus i gamla Stockholm ges ut

1919 Samfundet erhåller permanent styrelsepost i Rådet till skydd för Stockholms Skönhet ”Skönhetsrådet”

1923 Vindragarlagets fastighet, Pollux 11, på Stora Hoparegränd 6 i Gamla Stan köps in

1930 Kvartersuppmätningar genomförs i Gamla stan

1934 Fastigheten i kv Cepheus 8 i Gamla Stan köps in och provsaneras

1936 AB Stadsholmen stiftas

1936 Genom ny fastighetsbildning slås flertalet fastigheter i kv Cepheus samman till en fastighet (nr 26), som saneras

1938 Sanering genomförs av kv Cygnus i Gamla stan

1965 Förtjänstplaketten delas ut för första gången

1967 Aktierna i AB Stadsholmen överlåts på kommunen och kv Cepheus 26 förvärvas

1967 Axel Hirschs donation. Donationen förvaltas i stiftelseform Stiftelsen Axel Hirschs fond, som förvaltas av samfundet

1967 Fastigheten Cepheus 25 köps in och saneras

1983 Cepheus 26 avyttras och ombildas till bostadsrätter

1984 Samfundet överlämnar Stockholmsregistret och Ritsamlingen till Stadsmuseet och blir dess vänförening

1991 Cepheus 25 avyttras och ombildas till bostadsrätt

1992 Stuckatörens våning på David Bagares Gata 10 köps in och överlämnas som gåva till Stockholms stad

1992 Signe Wirgins donation, ingår i Samfundets kapital och används för samfundets syften

1990 Från och med början av 1990-talet ökas bidragen kraftigt till Stadsmuseet och till forskning, bokutgivning samt i övrigt till Stockholms kulturliv i olika former

2001 Margot Höjerings donation. Donationen förvaltas i stiftelseform, Stiftelsen Höjerings bokförlag för stockholmiana, med samfundet som förvaltare

2006 Vindragarlagets fastighet, Pollux 11, doneras till Stockholms stad som placerar den i AB Stadsholmen.

2009 Stockholmiapriset, i samarbete med Stockholmsforskningen vid Stockholms Stadsmuseum, inrättas