Donatorer

Samfundet är en ideell förening och erhåller inga statliga eller kommunala bidrag. Verksamheten har möjliggjorts med stöd av bl a följande donatorer:

 

Greta Wästberg, 2006

Margot Höjering, 2001 och 2013

Signe Wirgin, 1992

Elsa Svensén, 1986

Elisabeth Malm-Andersson, 1983

Axel Hirsch, 1967

Ivar Björling, 1952

Hilmer Åberg, 1928

Johan Unman, 1913