Årsmöten

Samfundet S:t Eriks årsmöte skall hållas i mars eller april månad varje år. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och samfundets belöningsplakett och pris utdelas.

När stipendier ur stiftelserna delas ut sker också detta vid årsmötet. Medlem som önskar framföra motioner och frågor har möjlighet att göra detta på årsmötet. Dessa skall tillställas styrelsen för beredning, normalt en månad före årsmötet. Sista dag för inlämning av motioner framgår av samfundets informationsblad. Efter de stadgeenliga ärendena behandlats tar ett program vid, oftast ett föredrag av kåserande typ med Stockholmsanknytning.

Beslut på årsmötet återges i informationsbladet. Kopia av årsmötesprotokoll kan erhållas från samfundets kansli.