VALDEBATT I KUNGSTRÄDGÅRDEN 31 AUGUSTI – RESERVERA DATUMET!

VALDEBATT I KUNGSTRÄDGÅRDEN 31 AUGUSTI – RESERVERA DATUMET!

RESERVERA DATUMET!

Valdebatt om Stockholms stadsbyggande och stadsmiljö!

31 augusti, Kungsträdgården

  • Vilka bestämmer om stadens utveckling? Exploatörer, politiker eller medborgarna?
  • Hur mycket förtätning tål staden?
  • Hur fördelas bostadstrycket? Ska vi bygga utanför stadens gränser mera? Hur kan vi bygga fler trädgårdsstäder där?
  • Hur anpassar sig staden till klimatförändringarna? Hur kan träd, parker och naturmark tillvaratas för att reglera regnperioder och temperaturhöjningar?
  • Hur tar vi hand om det som byggts, både äldre och nyare hus och miljöer?
  • Hur kan stadens vattenspeglar skyddas?

Debatten om vilken stad vi vill ha är ständigt aktuell. Hur vill partierna lösa stadsbyggandet i inner- och ytterstad, bygga nya bostäder samt värna om och renovera det äldre husbeståndet, skapa plats åt barn, unga och äldre och allt annat som berör inte bara oss som bor här utan alla som besöker vår huvudstad?

Politikerna i Stockholms stadsbyggnadsnämnd svarar på frågor och förmedlar hur just deras parti planerar det framtida Stockholm där hänsyn tas till de människor som bor och verkar i både innerstad och ytterstad.

Moderator:
Kerstin Brunnberg, journalist

Varmt välkomna till Kungsträdgårdens stora scen!

Onsdag 31 augusti 2022, kl. 17:00-19:00

Organisationerna finns på plats från kl 12 för frågor, aktiviteter m m.

Fri entré

Arrangörer:

Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Stockholms naturskyddsförening