Utsigt af Nybrohamnen och Blasieholmshamnen år 1840 ur minnet. Furst, Johan Ludvig, 1893 (1827-1910)