Priser

Min Stockholmsskildring

Min Stockholmsskildring
Skriv om staden Stockholm – city och förort. Historia och nutid. Kända och okända händelser, platser, miljöer och människor! Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Skriv en uppsats om Stockholm utifrån ett personligt eller objektivt perspektiv. Allt från stadsbyggnad till stadens politiska, sociala och kulturella liv idag och i äldre tider vill vi ta del av!

Uppsatstävlingen ”Min Stockholmsskildring” instiftades läsåret 2014 och vänder sig till  gymnasieelever som vill skriva om Stockholm.

Skriv om Stockholm!
Staden Stockholm – city och förort. Historia och nutid. Kända och okända händelser, platser, miljöer och människor! Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Skriv en uppsats om Stockholm utifrån ett personligt eller objektivt perspektiv. Allt från stadsbyggnad till stadens politiska, sociala och kulturella liv idag och i äldre tider vill vi ta del av!

Uppsatstävlingen ”Min Stockholmsskildring” instiftades läsåret 2014 och vänder sig till  gymnasieelever som vill skriva om Stockholm.

Tre uppsatser belönas. 1:a pris om 5000 kr samt två stycken 2:a pris om 2500 kr vardera. Ett personligt årsmedlemskap i Samfundet S:t Erik tillfaller pristagarna samt ett medlemskap till deras respektive skolor. De tre pristagarnas klasser får ett fritt besök på Stockholms Stadsmuseum eller Medeltidsmuseum inklusive valfri guidning/visning. De belönade uppsatserna omnämns i Samfundet S:t Eriks årsbok samt publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida. Ett urval tävlingsbidrag publiceras digitalt på Stockholmskällan. Prisutdelning sker i samband med Samfundet S:t Eriks höstmöte.

Juryn (2016) består  av Susanne Ingo, vice ordförande i samfundet S:t Erik, Sven Lilja, professor i Stockholms Historia vid Stockholms universitet, Tina Rodhe chef för Medeltidsmuseet, Frida Stark Lindfors Stockholmskällan samt Anders Sjöbrandt, forskare vid Historiska institutionen Stockholms Universitet och styrelseledamot Historielärarnas förening.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Uppsatstävlingen är ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik och Historielärarnas förening, Stockholmskällan samt Stadsmuseum och Medeltidsmuseum i Stockholm.

Ansökningsinstruktioner

Uppsatstävlingen Min Stockholmsskildring instiftades läsåret 2014 med första prisutdelning 2015.

2015 Josefin Malmberg och Edvin Ahlander

Josefin Malmberg och Blackebergs gymnasium genom ansvarig lärare Jakob Frick tilldelas 1:a pris 2015 för uppsatsen Gitarrfantasten på Söder.

Motiveringen lyder:

Josefin Malmbergs uppsats, som har karaktär av reportage, har en tydlig Stockholmsanknytning där tyngdpunkten ligger mer på …

Min Stockholmsskildring

Min Stockholmsskildring
Skriv om staden Stockholm – city och förort. Historia och nutid. Kända och okända händelser, platser, miljöer och människor! Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Skriv en uppsats om Stockholm utifrån ett personligt eller objektivt perspektiv. Allt från stadsbyggnad till stadens politiska, sociala och kulturella liv idag och i äldre tider vill vi ta del av!

Uppsatstävlingen ”Min Stockholmsskildring” instiftades läsåret 2014 och vänder sig till  gymnasieelever som vill skriva om Stockholm.

Skriv om Stockholm!
Staden Stockholm – city och förort. Historia och nutid. Kända och okända händelser, platser, miljöer och människor! Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Skriv en uppsats om Stockholm utifrån ett personligt eller objektivt perspektiv. Allt från stadsbyggnad till stadens politiska, sociala och kulturella liv idag och i äldre tider vill vi ta del av!

Uppsatstävlingen ”Min Stockholmsskildring” instiftades läsåret 2014 och vänder sig till  gymnasieelever som vill skriva om Stockholm.

Tre uppsatser belönas. 1:a pris om 5000 kr samt två stycken 2:a pris om 2500 kr vardera. Ett personligt årsmedlemskap i Samfundet S:t Erik tillfaller pristagarna samt ett medlemskap till deras respektive skolor. De tre pristagarnas klasser får ett fritt besök på Stockholms Stadsmuseum eller Medeltidsmuseum inklusive valfri guidning/visning. De belönade uppsatserna omnämns i Samfundet S:t Eriks årsbok samt publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida. Ett urval tävlingsbidrag publiceras digitalt på Stockholmskällan. Prisutdelning sker i samband med Samfundet S:t Eriks höstmöte.

Juryn (2016) består  av Susanne Ingo, vice ordförande i samfundet S:t Erik, Sven Lilja, professor i Stockholms Historia vid Stockholms universitet, Tina Rodhe chef för Medeltidsmuseet, Frida Stark Lindfors Stockholmskällan samt Anders Sjöbrandt, forskare vid Historiska institutionen Stockholms Universitet och styrelseledamot Historielärarnas förening.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Uppsatstävlingen är ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik och Historielärarnas förening, Stockholmskällan samt Stadsmuseum och Medeltidsmuseum i Stockholm.

Ansökningsinstruktioner

Uppsatstävlingen Min Stockholmsskildring instiftades läsåret 2014 med första prisutdelning 2015.

2015 Josefin Malmberg och Edvin Ahlander

Josefin Malmberg och Blackebergs gymnasium genom ansvarig lärare Jakob Frick tilldelas 1:a pris 2015 för uppsatsen Gitarrfantasten på Söder.

Motiveringen lyder:

Josefin Malmbergs uppsats, som har karaktär av reportage, har en tydlig Stockholmsanknytning där tyngdpunkten ligger mer på …

Min Stockholmsskildring

Stockholmiapriset

är Samfundet S:t Eriks och Stockholmia – forskning och förlags pris till bästa master- eller magisteruppsats om Stockholmsförhållanden.  Priset instiftades 2009. Från och med 2017 kommer två pris att utlysas.

Insända uppsatser ska vara framlagda och godkända master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus vid högskola eller universitet innevarande års vår- eller hösttermin. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman

Prissummorna är om 15 000 kronor vardera. De vinnande uppsatserna kan komma att publiceras på Stockholmia förlags hemsida i serien Stockholmia essä samt publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida. Därutöver kan som mest två bidrag belönas med hedersomnämnanden.
Pris och hedersomnämnanden utdelas vid Samfundet S:t Eriks årsmöte under mars eller april månad.

Priskommittén består av:
Samfundet S:t Eriks ordförande, universitetslektor Monica Andersson
chef för Stockholmia forskning och förlag, docent Rebecka Lennartsson;
chef för Stadsarkivet Lennart Ploom
samt en person som utses av samfundet, Stadsarkivet och Stockholmsforskningen i förening, för närvarande tidigare professor i Stockholmshistoria Sven Lilja.
Kommitténs beslut kan inte överklagas

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.

Nominering för Stockholmiapriset 2017 ska ha inkommit senast den 31 januari 2018. Skicka din uppsats eller det bidrag du vill nominera till info.stockholmia@stockholm.se

Uppsatstävlingen Min Stockholmsskildring instiftades läsåret 2014 med första prisutdelning 2015.

2015 Josefin Malmberg och Edvin Ahlander

Josefin Malmberg och Blackebergs gymnasium genom ansvarig lärare Jakob Frick tilldelas 1:a pris 2015 för uppsatsen Gitarrfantasten på Söder.

Motiveringen lyder:

Josefin Malmbergs uppsats, som har karaktär av reportage, har en tydlig Stockholmsanknytning där tyngdpunkten ligger mer på …